Wszystko jest na dobrej drodze, by amerykańska pomoc wojskowa dla Polski zwiększyła się o ponad dwie trzecie. Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła dziś ustawę o pomocy zagranicznej.

Do podziału było prawie dwa miliardy dolarów. Kluczem do znalezienia się na liście uprzywilejowanych było między innymi to, czy dany kraj współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w wojnie z terroryzmem. Polska ma dostać w sumie 66 milionów dolarów, czyli o prawie 50 milionów więcej niż przed rokiem. Teraz ustawę musi zatwierdzić Senat i prezydent.