Uroczystości pogrzebowe abp. Zygmunta Zimowskiego odbędą się we wtorek w Radomiu – poinformował biskup radomski Henryk Tomasik. W niedzielę nastąpi pożegnanie arcybiskupa w jego rodzinnych stronach, na terenie diecezji tarnowskiej, gdzie zmarł w szpitalu.

Uroczystości pogrzebowe abp. Zygmunta Zimowskiego odbędą się we wtorek w Radomiu – poinformował biskup radomski Henryk Tomasik. W niedzielę nastąpi pożegnanie arcybiskupa w jego rodzinnych stronach, na terenie diecezji tarnowskiej, gdzie zmarł w szpitalu.
Arcybiskup Zbigniew Zimowski /Piotr Polak /PAP

Abp Zygmunt Zimowski był w latach 2002-09 biskupem diecezjalnym radomskim. Zmarł we wtorek, w wieku 67 lat, w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej. Od kwietnia, ze względu na poważny stan zdrowia był pod opieką tamtejszych lekarzy, przebywał w swej rodzinnej miejscowości - Kupieninie.

Jak poinformował biskup Tomasik uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Zimowskiego będą składały się z dwóch części: najpierw w jego rodzinnych stronach, gdzie zmarł, a następnie w Radomiu.

W niedzielę o godz. 14.30 trumna z ciałem abp. Zimowskiego ma być wprowadzona do kościoła parafialnego w Mędrzechowie (pow. dąbrowski), a o godz. 15 rozpocznie się msza św. O godz. 19 msza św. zostanie odprawiona w kaplicy w Kupieninie.

W poniedziałek trumna z ciałem arcybiskupa zostanie przewieziona do Radomia. Na godz. 18.30 zaplanowano wprowadzenie jej do miejscowej katedry, a na godz. 19 - pożegnalną mszę świętą.

We wtorek o godz. 11 odbędzie się msza św. pogrzebowa, a po niej nastąpi złożenie ciała arcybiskupa w kaplicy katedralnej.

Arcybiskup Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie w pow. dąbrowskim (Małopolskie). W 1967 r. ukończył liceum ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył, przyjmując w tym mieście 27 maja 1973 r. święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza, ordynariusza tarnowskiego.

Po święceniach był wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. Następnie ukończył studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zainteresowanie teologią dogmatyczną zaowocowało dalszymi studiami w Innsbrucku w Austrii oraz doktoratem obronionym w 1982 r.

W lutym 1983 r. Zimowski rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, której prefektem był wówczas kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI.

W czasie pracy w Watykanie ks. Zimowski był postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki - z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz - z diecezji Würzburg w Niemczech. Podejmował też prace nad przygotowaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego, zwłaszcza jego polskiego wydania. Współpracował też z Radiem Watykańskim.

28 marca 2002 r. decyzją Jana Pawła II został mianowany biskupem radomskim. Objął tę funkcję po tragicznie zmarłym biskupie Janie Chrapku. Uroczysta konsekracja biskupia, z udziałem kard. Josepha Ratzingera, i ingres odbyły się 25 maja 2002 r. w radomskiej katedrze.

Jako biskup radomski abp Zimowski przyczynił się do koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej i Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie. W czasie jego urzędowania powstał m.in. Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji Radomskiej "Emaus" w Turnie k. Białobrzegów (Mazowieckie) - miejsce wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i ubogich.

Od października 2007 r. abp Zimowski był członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Od marca 2008 r. do listopada 2009 r. pełnił funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.

W listopadzie 2008 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych.

W kwietniu 2009 roku został przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia (co równa się funkcji Watykańskiego Ministra Zdrowia) i został wyniesiony przez papieża Benedykta XVI do godności arcybiskupa. W maju 2011 r. Papież Benedykt XVI włączył go do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a 28 lipca 2012 r. do Kongregacji ds. Biskupów.

Abp Zimowski był inicjatorem powstania w Radomiu Centrum Myśli Benedykta XVI. Założył też w tym mieście Fundację "Dać Sercom Nadzieję", w ramach której powstało Centrum Psychoterapii Rodzin. W 2009 roku został Honorowym Obywatelem Miasta Radomia.

Z inicjatywy ks. Zimowskiego, w jego rodzinnej miejscowości - Kupieninie - powstał Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II oraz wzniesiona kaplica pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W domu znalazło schronienie 75 osób w podeszłym wieku, chorych i niedołężnych, pochodzących głównie z województwa małopolskiego.

Od 2014 r. arcybiskup zmagał się z chorobą nowotworową. Jak podało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski przed śmiercią zdążył do niego zatelefonować papież Franciszek. Papież zapewnił arcybiskupa o swej łączności duchowej i modlitwie. Udzielił mu również swego błogosławieństwa. Kilka dni wcześniej dzwonił do niego papież emeryt Benedykt XVI.

Arcybiskup Zygmunt Zimowski był bliskim współpracownikiem trzech papieży - podkreślono w komunikacie Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski. Mottem jego biskupiego życia były słowa: Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz - aby służyć.

(mal)