Naczelny Sąd Administracyjny wyrzucił do kosza kilkadziesiąt decyzji zastępczych wojewody, który w listopadzie zeszłego roku zmienił nazwy ponad czterdziestu ulic w stolicy. Najgłośniejszą zmianą było przemianowanie Alei Gwardii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Patronami warszawskich ulic ponownie będą Hanka Sawicka, Leon Kruczkowski, czy Wincenty Rzymowski.

Naczelny Sąd Administracyjny wypunktował argumentację wojewody, na której opierały się decyzje dekomunizacyjne. Zdaniem NSA, wojewoda powinien w każdym przypadku uzasadnić, jakie czyny i elementy w biografii poszczególnych patronów ulicy uzasadniały zmiany. Zamiast tego wojewoda miał przywołać zapisy ustawy dekomunizacyjnej, która nakazywała weryfikację do drugiego września i negatywne opinie IPN.

Dopiero w przyszłym roku NSA zajmie się sprawa ulicy Tołwińskiego na Żoliborzu, bo nie udało się na czas powiadomić o rozprawie strony - organizacji Miasto Jest Nasze. Jej siedziba jest kilkadziesiąt metrów od budynku sądu.

Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną samorządy miały czas do 2 września 2017 roku na zmianę nazw propagujących komunizm. Pod koniec sierpnia zeszłego roku Rada Warszawy - z inicjatywy PO - zdecydowała, że nowych patronów będzie miało sześć ulic. W listopadzie 2017 roku wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wydając zarządzenia zastępcze, zdecydował o zmianie nazw 47 kolejnych ulic, w tym al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego.

Ostatecznie do WSA trafiło 50 skarg stolicy na zarządzenia zastępcze wojewody o zmianach nazw ulic, czyli na wszystkie zarządzenia zastępcze dotyczące Warszawy, także trzy podjęte w grudniu 2017 roku. Te trzy grudniowe zarządzenia nie były rozstrzygane przez NSA w piątek.

Od maja do listopada tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał te skargi na rozprawach. W efekcie WSA uwzględnił 48 skarg miasta dotyczących zarządzeń wojewody ws. zmian nazw stołecznych ulic. Z kolei dwie skargi miasta WSA oddalił.

Jeszcze w maju WSA uchylił zarządzenie wojewody mazowieckiego dotyczące zmiany nazwy al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. W późniejszych tygodniach uchylono większość z pozostałych zarządzeń wojewody - w tym wszystkie zarządzenia z listopada 2017 r. Dwa korzystne dla wojewody orzeczenia WSA dotyczyły dwóch - spośród trzech - zarządzeń zastępczych wydanych 13 grudnia 2017 roku.

Skargi kasacyjne odnoszące się do wszystkich tych rozstrzygnięć - w tym w sprawie al. L. Kaczyńskiego - trafiły do Naczelnego Sądu Administracyjnego.