Stopa bezrobocia w woj. warmińsko-mazurskim na koniec 2021 roku wynosiła 8,6 proc. i była najwyższa w kraju. Na jedną ofertę pracy w regionie przypadało 22 bezrobotnych - wynika z danych opublikowanych przez olsztyński oddział Głównego Urzędu Statystycznego.

Z danych olsztyńskiego GUS wynika, że w grudniu 2021 r. stopa bezrobocia w woj. warmińsko-mazurskim wynosiła 8,6 proc. i był to najwyższy odsetek w Polsce. Warmińsko-mazurskie od wielu lat utrzymuje się na pierwszej pozycji pod względem liczby bezrobotnych w kraju.

Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, tradycyjnie już, należały powiaty położone wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim: kętrzyński (18,0 proc.), braniewski (16,8 proc.) i bartoszycki (16,4 proc.). Najniższa stopa bezrobocia, także tradycyjnie, była w Olsztynie i wynosiła 2,3 proc.

W końcu grudnia 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 42,6 tys. osób i była wyższa o 0,5 tys. osób (tj. o 1,2 proc.) niż w poprzednim miesiącu. 

W grudniu 2021 r. do urzędów pracy w całym regionie zgłoszono 2,5 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 0,4 tys. mniej niż przed miesiącem. W końcu miesiąca na jedną ofertę pracy przypadało 22 bezrobotnych .

Prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie miało na koniec grudnia w woj. warmińsko-mazurskim 34,9 tys. bezrobotnych.