Ustawa "lex TVN" przyjęta przez Sejm po serii zwrotów akcji. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość zarządziło i przeprowadziło reasumpcję przegranego głosowania ws. odroczenia obrad. Mimo głośnego sprzeciwu opozycji - obrady zostały wznowione. Tym samym przeprowadzono głosowanie ws. nowelizacji ustawy medialnej. Przyjęta przez Sejm ustawa "lex TVN" teraz trafi do Senatu.

Aby odświeżyć stronę lub włącz automatyczne odświeżanie :

TRANSMISJA Z OBRAD SEJMU

22:40

Sejm zakończył obrady. Marszałek Elżbieta Witek zarządziła przerwę do 15 września.

22:35

Sejm przyjął w środę jedną poprawkę i odrzucił dwie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.


22:30

Jeśli uznamy że poprawka, o której mówił Marek Suski (PiS) jest trikiem, który ma omamić senatorów, to my odrzucimy w Senacie ustawę medialną; dzisiejsze głosowanie w Sejmie pokazuje, że nie macie tylu posłów, by nasze senackie veto odrzucić - powiedział wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

22:10

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła w środę przerwę w posiedzeniu Sejmu do 15 września, do godz. 9.

Marszałek Witek poinformowała, że izba najpierw wysłucha informacji, o które został w środę rozszerzony porządek obrad, zakończy aktualne posiedzenie, by potem rozpocząć kolejne - zaplanowane na ten sam dzień.

22:07

Cytat

Demokratyczna większość w Senacie nigdy nie zgodzi się na zamach na niezależne od władzy media; będziemy stać na straży wolności słowa i konstytucyjnej wolności prasy
zapowiedział wieczorem marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

22:05

Osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2023 r. i określenie ścieżki wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r. - przewiduje uchwalona ustawa. Zawiera ona także m.in. przepisy o karaniu osób naruszających nietykalność personelu punktów szczepień przeciw Covid-19.

Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 298 posłów, przeciw było 7, wstrzymało się 146 parlamentarzystów. Wstrzymało się m.in. 121 posłów KO, 12 Lewicy, 7 Polska 2050 i 5 Konfederacji.

22:00

Sejm przyjął w środę informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r. Wcześniej posłowie nie zgodzili się na odrzucenie informacji RMN, które proponował klub KO.

Za przyjęciem informacji RMN głosowało 228 posłów, przeciwko było 220, nikt nie wstrzymał się od głosu.

21:55

Sejm przyjął ustawę o podwyżkach wynagrodzeń dla zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Za głosowało 267 posłów, przeciw było 166  posłów, 20 posłów się wstrzymało.

Ustawa została przyjęta z uwzględnieniem poprawek złożonych przez klub PiS, które wcześniej zarekomendowała sejmowa komisja finansów publicznych.

Ustawa zakłada m.in. wzrost o 40 proc. wynagrodzenia prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60 proc. i wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych.
W zeszłym tygodniu prezydent Duda podpisał rozporządzenie, które wprowadza podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów). Dzięki rozporządzeniu wzrosną także uposażenia parlamentarzystów, bo - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat).

21:50

Sejm m.in. zagłosował wzrostem nakładów na zdrowie, za karaniem osób atakujących personel punktów szczepień przeciw COVID-19 oraz za ustawą, zobowiązującą sprzedawców do przyjmowania gotówki.

21:49

Za nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji głosowało pięcioro posłów Porozumienia: Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mieczysław Baszko - wynika z danych na stronach sejmowych.

Za nowelą opowiedziało się 223 posłów klubu PiS, posłowie Kukiz'15: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk oraz pięcioro posłów Porozumienia: Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mieczysław Baszko. Za głosowali też posłowie niezrzeszeni: Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza.

Nie głosowało trzech posłów PiS: Violetta Porowska, Marek Wesoły i Marek Zagórski; dwóch posłów Konfederacji: Konrad Berkowicz, Grzegorz Braun, a także Marek Sowa z KO.

Przeciw nowelizacji opowiedzieli się posłowie: KO, Lewicy, Koalicji Polskiej-PSL, Polski 2050 oraz pięcioro posłów Porozumienia: Stanisław Bukowiec, Jarosław Gowin, Iwona Michałek, Magdalena Sroka i Michał Wypij, a także Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Przeciw noweli głosowali też posłowie koła Polskie Sprawy: Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz i Paweł Szramka i Agnieszka Ścigaj.

Wstrzymało się: dziewięcioro posłów Konfederacji i jeden poseł PiS - Andrzej Gut-Mostowy. 

21:44

Marek Suski z PiS zapowiedział, że PiS zgłosi w Senacie poprawkę do tzw. ustawy medialnej. Chodzi o to, aby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu 49 proc. kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, byście nie mówili, że chcemy likwidować TVN24 - zapowiedział poseł.

Suski poinformował, że komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości i zaproponowała wprowadzenie kilku poprawek.

Odpowiedziało mu skandowane z ław opozycji hasło: "ruski Suski".

Suski poinformował, że "w pracach nad ustawą została przeoczona jedna poprawka do art. 35, która będzie znosić ograniczenie o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, że nie mają zastosowania do udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy, satelitarny lub w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania naziemnego rozsiewczego lub rozsiewczego satelitarnego".

21:30

Projekt PiS dot. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Według projektu koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

21:18

Ustawa Lex TVN przyjęta przez Sejm. Teraz trafi do Senatu.

Za ustawą głosowało 228 posłów, przeciw było 216, wstrzymało się 10.

21:13

Posłowie decydują ws. Lex PiS.

20:44

Sejm odrzucił zaproponowaną przez Senat zmianę redakcyjną do nowelizacji tzw. ustawy antycovidowej. Nowela przewiduje, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19.

Sejm nie poparł wniosku Senatu o odrzucenie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowe przepisy przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości wszystkich gruntów, budynków i budowli na lotniskach użytku publicznego.

20:38

Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jedna przewidywała możliwość korzystnego przeliczenia emerytur osobom, które nabyły prawo do tego świadczenia w czerwcu w latach 2009-2019. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

20:37

Sejm przyjął cztery z siedmiu senackich poprawek do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

20:36

Sejm nie zgodził się z Senatem, by z noweli ustawy śmieciowej wykreślić przepisy określające maksymalną opłatę za śmieci przy metodzie od zużytej wody. Chce również, by samorządy mogły dopłacać do sytemu odpadowego z dochodów niepochodzących z opłat śmieciowych.

20:30

Trwają wznowione obrazy: Sejm poparł senackie poprawki do ustawy regulującej status zwierząt w służbach. Regulacja zapewni psom i koniom służbowym m.in. dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo. Teraz trafi na biurko prezydenta.

20:00

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Elżbiety Witek z funkcji marszałek Sejmu w następstwie decyzji o reasumpcję głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu.

19:38

Sejm odrzucił wniosek o odroczenie posiedzenia do 2 września. To oznacza, że jednak będzie głosowanie ws. ustawy Lex TVN.

Za wnioskiem o odroczenie posiedzenia zagłosowało 225 parlamentarzystów, przeciw było 229, wstrzymała się jedna osoba. Nie głosowało pięciu posłów.

19:37

Sejm poparł wniosek o reasumpcję głosowania; 229 posłów za, 1 przeciw, 1 się wstrzymał. 

19:33

Marszałek Sejmu: wpłynął wniosek o reasumpcję głosowania 30 posłów; po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów i opinii prawników zarządzam reasumpcję głosowania. 

19:30

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie ma moralnego prawa rządzić Polską, bo nie ma większości w Sejmie - ocenił lider Polski 2050 Szymon Hołownia, komentując odroczenie posiedzenia izby do września. Dodał też, że nie do przyjęcia jest reasumpcja głosowania w tej sprawie.

19:25

Reasumpcja może być poddana pod glosowanie 2 września o godz. 10.00, a nie teraz. Teraz już nie ma posiedzenia. Wszystko, co się dzieje teraz, jest już po decyzji Sejmu w momencie, w którym podjęto wniosek o odroczenie obrad Sejmu - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek powinna ogłosić odroczenie obrad Sejmu. Nie ogłasza tego, konsultuje się z prawnikami. Źle robi - zaznaczył.

Zapytany przez dziennikarzy o to, czy PSL będzie brało udział w środowym głosowaniu, jeśli się ono wydarzy, odpowiedział: Zobaczymy, bo pewnie posłowie Kukiz'15 zmieniają stanowisko teraz. Teraz mamy posiedzenie klubu, będziemy podejmować decyzje i informować o dalszych krokach - zaznaczył.

19:20

Marszałek Sejmu nie ma prawa na tym posiedzeniu zgłosić wniosku o reasumpcję głosowania w sprawie odroczenia obrad Sejmu, bo naraża ją to na odpowiedzialność karną - powiedział szef klubu KO Borys Budka.

19:11

Gawkowski z Lewicy powiedział, że PiS obecnie szuka większości za wszelką cenę, używając do tego sztuczek regulaminowych, "kupcząc i szukając głosów". I Jarosław Kaczyński będzie robił wszystko, by oszukiwać Polki i Polaków i na to nie może być zgody - powiedział.

Pani marszałek Witek zaproponowała, byśmy złamali regulamin Sejmu i głosowali reasumpcję głosowania, które odroczyło posiedzenie Sejmu do 2 września. 229 posłów zagłosowało za tym, by posiedzenie było 2 września. Marszałek twierdzi, że musi je odroczyć ze względu na brak wiedzy do kiedy je odroczyła. Tak wygląda uzasadnienie, to jest wprost łamanie regulaminu Sejmu, wprost łamanie prawa -
mówił.

Zapowiedział, że jeśli marszałek Witek zdecyduje się głosować wniosek o reasumpcję, to klub Lewicy złoży wniosek o odwołanie Witek z funkcji marszałka Sejmu.

Regulamin Sejmu stanowi, że w razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Sejm może dokonać reasumpcji głosowania, a wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. Sejm rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 posłów. 

19:05

W Sejmie przerwa do godz. 19:15; są zbierane podpisy pod wnioskiem o reasumpcję głosowania o odroczenie obrad Sejmu - wynika z wpisów parlamentarzystów opozycji na Twitterze.

Przerwa do 19:15. Marszałek Sejmu czeka na opinię prawną - poinformował na Twitterze poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Mimo odroczenia obrad do 2. września marszałek Elżbieta Witek - wbrew prawu - będzie forsować reasumpcję głosowania -
napisał na Twitterze szef klubu KO Borys Budka.

Według art. 189 Regulaminu Sejmu w razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Sejm może dokonać reasumpcji głosowania.

Wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. Sejm rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 posłów

18:57

Przed chwilą po ławach poselskich przechadzał się Marek Suski, zbierając podpisy pod wnioskiem o reasumpcję głosowania. Zdanie chcą zmienić posłowie od Pawła Kukiza.

To ich głosy wraz z nieobecnością dwojga posłów Prawa i Sprawiedliwości przyczyniły się do przegranej partii rządzącej w głosowaniach. Według opozycji nie ma jednak żadnych wątpliwości i posiedzenie, w tym głosowanie ustawy medialnej, powinno odbyć się dopiero we wrześniu, zgodnie z przegłosowanym wnioskiem.

PiS będzie jednak dążyło do powtórzenia przegranego głosowania i kontynuowania obrad jeszcze dziś.

18:50

To pomyłka - powiedział poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko, pytany o to, dlaczego głosował za wnioskiem o odroczenie obrad Sejmu do września. Dodał, że tak samo należy rozumieć głosowanie innych członków Kukiz'15. Niestety, siedzimy rozproszeni - ja zrobiłem pomyłkę, i pozostali też - zaznaczył.

18:35

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwołała Konwent Seniorów. 

18:26

Posiedzenie Sejmu zostało odroczone; wiemy, że dwóch posłów PiS nie ma nawet w kraju; w związku z powyższym można powiedzieć "zatrzymaliśmy lex TVN na tym etapie" i wracamy do sprawy we wrześniu - powiedział poseł KO Michał Szczerba.

18:25

Widać, że Jarosław Kaczyński stracił większość, stracił możliwość rządzenia Polską, w tej chwili tylko nią zarządza transakcyjnie, próbując dawać łapówki polityczne. Ten rząd się skończył - oceniła Hanna Gill-Piątek (Polska 2050). Według niej, przerwa powinna trwać "teoretycznie do 2 września, ponieważ opozycja wygrała głosowanie nad wnioskiem formalnym". Dodała, że zdaniem koła Polska 2050 "powinny być jak najszybciej nowe wybory".

18:22

Proces gnilny w Zjednoczonej Prawicy postępuje. PiS i Zjednoczona Prawica się skończyły, zaczęły się rządy mniejszościowe - ocenił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Parlament nie będzie już taki sam - stwierdził.

18:20

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że od teraz mamy w Polsce rząd mniejszościowy - powiedział jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg, komentując odroczenie posiedzenia Sejmu do września.

Zandberg w rozmowie z dziennikarzem TVN24 podkreślił, że istotny jest wynik głosowania nad odroczeniem obrad, "który, jeśli uznać, że jest reprezentatywny, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że od teraz mamy w Polsce rząd mniejszościowy".

A to ma duże znaczenie, bo to oznacza, że kończy się PiS-owski walec. To oznacza, że cała władza wraca do parlamentu. To oznacza, że nie będzie już można robić tego, do czego Prawo i Sprawiedliwość się przyzwyczaiło przez ostatnie dwa lata. I dobrze, że nie będzie można tego robić - powiedział Zandberg.

18:06

Być może najgorszy sen PiS-u się ziszcza, a mianowicie TVN doprowadza do początku końca PiS-u - oceniła posłanka PSL Urszula Pasławska, komentując odroczenie posiedzenia Sejmu do września. Będziemy mieli bardzo ciekawą i wywrotową jesień - dodała.

17:57

Trwają jedne z najbardziej burzliwych narad od lat. Marszałek Sejmu musi zdecydować, co zrobić z przegłosowanym przez opozycję wnioskiem o odroczenie obrad. Choć rozwiązanie zdaje się być proste: obrady powinny zostać wstrzymane do początku września - wyjaśniał Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej:
 
PiS przegrało nie tylko wniosek o odroczenie obrad. Wcześniej opozycja zwyciężyła jeszcze w innych głosowaniach i tym samym rozszerzyła porządek obrad o informację prezesa NIK o wyborach kopertowych.

Na sali nieobecnych jest dwoje posłów Prawa i Sprawiedliwości, a pięcioro polityków Porozumienia głosuje razem z opozycją. Zdaje się więc, że na dziś PiS nie ma większości do uchwalenia nowelizacji ustawy medialnej.

17:55

Marszałek Elżbieta Witek (PiS) zapowiedziała, że przerwa potrwa do 15 września.

17:40

Przypomnijmy, że na początku środowych, popołudniowych głosowań Prawo i Sprawiedliwość przegrało kilka głosowań - opozycji udało się uzupełnić porządek obrad o kilka punktów, m.in. o informację rządu nt. organizacji Narodowego Programu Szczepień czy Krajowego Planu Odbudowy.

W tej sytuacji lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zgłosił wniosek o odroczenie obrad do 2 września do godz. 10.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poddała ten wniosek pod głosowanie.

Za odroczeniem obrad głosowało 229 posłów, m.in. pięcioro posłów Porozumienia, w tym lider partii Jarosław Gowin, przeciw - 227. 

17:29

Posłowie przegłosowali, na wniosek klubu Koalicji Polskiej - PSL, odroczenie obrad Sejmu do września. 

Głosowało 456 posłów, za było 229 przeciw 227, wstrzymało się 0.

Za odroczeniem głosowania cała opozycja i 5 posłów Porozumienia.

17:22

Nie było propozycji rządowych dla tej grupy, która odeszła - powiedział w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński, odpowiadając na wniosek posła Bartłomieja Sienkiewicza, który zarzucił ugrupowaniu rządzącemu korupcję polityczną i zwrócił się do marszałek Witek o odroczenie obrad do wyjaśnienia sprawy.

17:00

W Sejmie powinien rozpoczynać się blok głosowań, w trakcie którego posłowie zdecydują o przyjęciu ustawy medialnej.

Po wprowadzeniu dodatkowych poprawek znany jest już ostateczny kształt ustawy. Teraz pozostaje tylko czekać na wynik głosowania.

Przypomnijmy: PiS zaakceptowało propozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z nią koncesja dla TVN24 zostanie wydłużona o kilka miesięcy, ale tylko do momentu wejścia w życie ustawy. Potem Amerykanie i tak będą musieli sprzedać większość udziałów w swoich telewizjach.

Zdaje się, że PiS znalazło większość bez części polityków Porozumienia. Partii pomogą posłowie nielojalni wobec Jarosława Gowina, a także ci związani z Pawłem Kukizem. Niewykluczone, że za opowiedzą się też niektórzy posłowie niezrzeszeni.

Na przegłosowanie ustawy przygotowuje się już Senat, który zaraz po zakończeniu obrad Sejmu planuje przedstawić swój pomysł na prace nad przepisami.

16:22

Opóźniają się prace nad nowelizacją ustawy medialnej. Czy dłuższe prace oznaczają, że PiS szuka większości?

Jak wiemy z doświadczenia, gdyby partii rządzącej zależało, to żadnego opóźnienia by nie było. PiS kupuje sobie czas. Szczególnie, że przed chwilą Konfederacja zapowiedziała, że projektu nie poprze - mówił szefa koła Jakub Kulesza.

Podczas posiedzenia komisji poprawki zgłosiły PiS, PSL i Konfederacja. Ostatecznie komisja zaakceptowała dwie zmiany, jedna z nich jest autorstwa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a atmosfera w trakcie dyskusji była momentami niezwykle napięta:

Opowiadanie bajek, że ta ustawa nie dotyczy jednej konkretnej firmy TVN jest bzdurą. Przestańcie traktować Polaków jak idiotów, powiedźcie, że o to chodzi
- mówił przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka.

16:15

"Jako członek NATO i Unii Europejskiej polski rząd musi szanować wartości demokratyczne" - napisała Madeleine Albright, była Sekretarz Stanu.

Madeleine Albright zawsze mocno wspierała Polskę. To kolejny sygnał z Waszyngtonu ,po sentatorach i kongresmenach wpływowej osoby w sprawie #WolneMedia - napisał na Twitterze nasz korespondent w USA Paweł Żuchowski.

16:11

Politycy na Kapitolu nie odpuszczą sprawy TVN i wolnych mediów w Polsce - mówi korespondentowi RMF FM w USA człowiek, który pracuje w Kongresie.

15:59

Głosowanie nad projektem przewidziane jest w bloku głosowań, który ma się zacząć o godz. 16.30.

15:55

Komisja odrzuciła poprawki m.in. Klubu Koalicji Polskiej - PSL zakładające objęcie przepisami również państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Nie poparła też poprawek Koła Parlamentarnego Polska 2050 -  likwidujących wymóg posiadania kapitału wyłącznie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz -  zmierzającej do tego, aby podmioty posiadające koncesję mogły odnowić ją na dotychczasowych zasadach.

Komisja odrzuciła też wniosek opozycji o odrzucenie projektu w drugim czytaniu.

15:50

Komisja kultury i środków przekazu dwie poprawki PiS do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Wcześniej odrzuciła poprawki opozycji, a także wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu.

Poprawki zgłoszone przez PiS były głosowane łącznie. Pierwsza z nich zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, które wygasają w okresie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu, zostają przedłużone na okres siedmiu miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające w stosunku do tych podmiotów postępowania o udzielenie koncesji, ulegają zawieszeniu do dnia upływu 7 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Druga poprawka zakłada, że przepis ten wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, a nie - jak cała ustawa - po upływie 30 dni od ogłoszenia.

15:05

Konfedracja, PiS i PSL zgłosiły poprawki do nowelizacji ustawy medialnej. Właśnie teraz opracowuje je komisja kultury, co oznacza, że do głosowania nad całym projektem dojdzie jeszcze dziś.

Partia rządząca ma nadzieję, że wprowadzenie zmian zapewni Prawu i Sprawiedliwości większość. Już wcześniej PiS zgodziło się na poprawki zaproponowane przez koło Pawła Kukiza. W odpowiedzi polityk zapewnił dziś, że poprze ustawę medialną. Po rozpadzie koalicji każdy taki głos jest dla partii rządzącej na wagę złota - podkreśla reporter RMF FM Roch Kowalski. 

Ludowcy w ramach poprawek zaproponowali, by poszerzyć o kraje członkowskie NATO katalog podmiotów, które będą mogły posiadać większościowe udziały w polskich mediach, dzięki czemu Amerykanie nie musieliby sprzedawać TVN-u.
 
Także politycy Porozumienia nieoficjalnie przyznają, że PiS że w głosowaniu nad ustawą będzie miało większość.

14:40

INFORMACJA SPRZED CHWILI: Prezydent Andrzej Duda odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i szefa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

14:00

Za pół godziny sejmowa komisja kultury zacznie rozpatrywać poprawki zgłoszone do nowelizacji ustawy medialnej. Swoje kolejne propozycje zgłosił PiS i Konfederacja. Pozostałe kluby deklarują odrzucenie projektu w całości.

13:20

W związku ze złożeniem poprawek w trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu projekt tzw. ustawy medialnej został skierowany do rozpatrzenia przez komisję kultury - poinformował w środę prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Poprawki złożył podczas drugiego czytania poseł PiS Marek Suski.

"Zgłosimy też poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby ta jedna ze stacji (TVN - PAP), której tak bronicie, mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały" - mówił Suski, zwracając się do posłów opozycji.

13:00

Proponujemy, żeby nowelizacja tzw. ustawy medialnej nie obejmowała państw należących do Paktu Północnoatlantyckiego - powiedział podczas środowej debaty w Sejmie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgłosił też wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu.

Ocenił, że projekt jest wymierzony w wolność i bezpieczeństwo, a jego klub - razem z całą opozycją - zawsze będzie bronić wolności i bezpieczeństwa.

"Ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją RP w zakresie wolności słowa art. 14 i 54, w zakresie pewności państwa prawa art. 2, starannej legislacji i przewidywalności. Jest niezgodna z polską konstytucją w zakresie ochrony własności gospodarczej z art. 21. Ponadto ta ustawa jest niezgodna z Kartą Praw Podstawowych w zakresie ochrony własności gospodarczej" - wymieniał.

Lider ludowców stwierdził, że projekt noweli tzw. ustawy medialnej psuje relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. "Zaklasyfikują nas do państw kategorii Białoruś i temu podobne. Relacje zostaną zamrożone, może wojska zostaną wyprowadzone. I wy mówicie, że to jest o bezpieczeństwie. To my do was powiemy: sprawdzam. Oczywiście, zgłaszamy wniosek o odrzucenie tej ustawy w drugim czytaniu. Poprzemy wnioski innych klubów opozycyjnych" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Ale - dodał - żeby sprawdzić wiarygodność PiS, jego klub zgłosi też jedną poprawkę "dotyczącą państw, które mają być objęte tym zakazem". "Proponujemy, żeby z tego zestawu wykluczyć państwa należące do Paktu Północnoatlantyckiego, bo przecież to jest gwarant naszego bezpieczeństwa" - powiedział.


11:40

Jeśli pozwolimy na przejęcie TVN24, to PiS wprowadzi przepisy pozwalające przejąć inne media - oceniła podczas sejmowej debaty nad projektem "ustawy medialnej" posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Z kolei zdaniem posłanki Joanny Senyszyn, "Amerykanie nie podarują Polsce wrogiego przejęcia TVN".

"Jeśli dziś pozwolimy na przejęcie TVN24, to rozochocony PiS wymyśli i wprowadzi takie przepisy, aby przejąć media z zagranicznym kapitałem, ale również z polskim kapitałem" - mówiła.

Z kolei Scheuring-Wielgus podkreślała, że Lewica chce odrzucenie projektu ustawy w całości.

Posłanka Joanna Senyszyn oceniła, że "procedowana ustawa narusza konstytucyjne gwarancje wolności słowa i dostępu do informacji". "Amerykanie nie podarują Polsce wrogiego przejęcia TVN. Odbije się to na zagranicznych inwestycjach i zapłacimy odszkodowanie" - stwierdziła.


12:37

Do projektu tzw. ustawy medialnej zgłosimy poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby pewna stacja (TVN - PAP) mogła dopasować swoje udziały do polskich przepisów - zapowiedział w środę w Sejmie Marek Suski.

Suski, prezentując w Sejmie stanowisko klubu PiS w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, przekonywał, że przepisy w tej materii w innych krajach są bardziej surowe.

"W tych krajach nikt rządom naszych przyjaciół z Unii Europejskiej nie zarzuca braku wolności słowa" - powiedział. "Wszystkie kraje bronią swojego rynku medialnego od nadmiernego udziału kapitału z zewnątrz, ponieważ rynek medialny jest bardzo ważnym warunkiem właśnie wolności" - dodał.

W odpowiedzi na wznoszone przez posłów okrzyki "Hańba!", Suski ocenił, że ci, którzy to krzyczą, "krzyczą o sobie". "To wy żeście wyrzucali dziennikarzy z telewizji, z gazet, to wy zakładaliście dziennikarzom podsłuchy, inwigilowaliście dziennikarzy" - wyliczał.

Jak zapewnił, PiS nie chce "przejmować" kontroli nad "pewną stacją", co się zarzuca partii rządzącej. Przypomniał, że przyjęto do projektu poprawkę Kukiz'15, która stanowi, że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły kupować udziałów.

"Zgłosimy też poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby ta jedna ze stacji (TVN - PAP), której tak bronicie, mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały" - poinformował, zwróciwszy się do posłów opozycji.

Powiedział ponadto o opozycji, że straszy, iż ta ustawa popsuje stosunki z USA. "My wierzymy w to, że Stany Zjednoczone jako ostoja demokracji i praworządności nie będzie w interesie firmy łamiącej polskie prawo wyciągać konsekwencji" - dodał.

12:29

Stoicie dzisiaj tam, gdzie kiedyś stało ZOMO, bo tak rozumiecie demokrację. Wy dzisiaj niczym nie różnicie się od Władimira Putina. To są wasze wzorce - mówił w środę w Sejmie szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

"I wy mówcie o wolności mediów? Wy po prostu się tego boicie" - dodał szef klubu KO i ocenił, iż Prawo i Sprawiedliwość obawia się mediów, które pokazują "skok na kasę".

"Boicie się, że media pokażą w jaki sposób korumpujecie kolejnych posłów, jak oferujecie kolejne stanowiska rządowe" - powiedział Budka. Zarzucił też Prawu i Sprawiedliwości, że forsując zmiany w tzw. ustawie medialnej, ryzykuje konflikt z USA, narażając bezpieczeństwo Polski.

12:18

Projekt przewiduje tylko doprecyzowanie obowiązujących przepisów i ich uszczelnienie tak, żeby nie można było ich obchodzić - powiedział w środę poseł PiS Marek Suski prezentując stanowisko klubu ws. projektu nowelizacji tzw. ustawy medialnej

Przedstawiając stanowisko PiS w tej sprawie stwierdził, że projektowana nowelizacji nie jest niczym nowym. Posłowie opozycji zareagowali na wystąpienia Suskiego głośnymi okrzykami "hańba, hańba". Po interwencji prowadzącego obrady wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS), Suski kontynuował wystąpienie.

"Ta ustawa nie wprowadza żadnych nowych zasadniczych zmian. W polskim prawie obowiązuje przepis dopuszczający udział w przedsięwzięciach medialnych 49 proc. kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Te przepisy obowiązują" - mówił Suski. Dodał, że normy te nie były dotychczas kwestionowane.

Poseł PiS stwierdził, że projekt nowelizacji przewiduje tylko doprecyzowanie tych przepisów i uszczelnienie przepisów, żeby nie można było ich obchodzić.


12:11

KO żądała wycofania z porządku środowych obrad Sejmu projektu zmian w tzw. ustawy medialnej i projektu ws podwyżek dla prezydenta - zaznaczył szef klubu Borys Budka. KO domaga się za to wprowadzenia projektu blokującego podwyżki dla polityków oraz informacji NIK ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Budka ocenił, że projekt PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji jest "ustawą antyobywatelską, ustawą kneblującą mediom możliwość działania". Z kolei projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, jego zdaniem, "daje niebotyczne podwyżki" prezydentowi Rzeczpospolitej.

"Dlatego Koalicja Obywatelska zażądała podczas Konwentu Seniorów wycofania zarówno ustawy medialnej, jak i ustawy o podwyżce dla prezydenta RP i wprowadzenie w to miejsce dwóch bardzo istotnych kwestii" - poinformował poseł KO.

12:11

Marek Suski: Zgłosimy do projektu noweli ustawy o radiofonii i tv poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby jedna ze stacji mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały

12:00

223 posłów, w tym 5 Porozumienia, zagłosowało za wprowadzeniem do porządku środowych obrad projektu tzw. ustawy medialnej; 208 było przeciw, a 9 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu. Wprowadzenie projektu do porządku było poddane głosowaniu w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu przez opozycję.


Projekt był punktem spornym, w związku ze zgłoszonym sprzeciwem przedstawicieli opozycji. W głosowaniu nad nim wzięło udział 440 posłów, z czego za było 223, przeciw 208, a 9 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.

Za wprowadzeniem projektu do porządku zagłosował spośród polityków Porozumienia Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mieczysław Baszko.

Projekt jest popierany przez PiS, którego klub liczy 232 posłów, jednak po zdymisjonowaniu lidera Porozumienia Jarosława Gowina zarząd Porozumienia podjął decyzję o opuszczeniu klubu PiS.

W klubie zasiada jak dotąd 11 polityków Porozumienia. Oprócz Jarosława Gowina są to: Marcin Ociepa, Iwona Michałek, Antoni Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak, którzy są wiceministrami w resorcie rozwoju, pracy i technologii, wiceszef MEiN Wojciech Murdzek, Magdalena Sroka, Michał Wypij, Stanisław Bukowiec, Mieczysław Baszko i Anna Dąbrowska-Banaszek.

Wiceszefowa resortu rozwoju Iwona Michałek, która podała się do dymisji, poinformowała, że Porozumienie będzie głosowało za odrzuceniem tego projektu.

11:56

Rusza drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego.

Według projektu, który 30 lipca przyjęła wraz z poprawkami Komisja Kultury i Środków Przekazu, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, aby katalog państw mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.

11:40 Co w planach mają posłowie?

Projekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - to niektóre z projektów, którymi zajmą się posłowie na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczęło się w środę przed południem. Głosowania zaplanowano na godz. 15.30.

11:30 Fala dymisji w rządzie. Odchodzą kolejni ludzie Gowina

Wiceministrowie rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy podali się do dymisji. To efekt wczorajszej dymisji lidera ugrupowania, wicepremiera Jarosława Gowina i dzisiejszej decyzji Porozumienia o opuszczeniu koalicji rządowej.