Większość unijnych rządów nie zamierza pomagać Polsce w naciskach na USA w sprawie zniesienia wiz. W unijnym prawie jest jednak klauzula solidarności, czyli obowiązek pomocy państwu członkowskiemu na arenie międzynarodowej.

Grecja to jedyne państwo UE, którego obywatele muszą mieć wizy wjazdowe do USA. Mimo to nigdy nie odwołała się do klauzuli solidarności.

Jednak jak mówili korespondentce RMF urzędnicy z Komisji Europejskiej, zawsze warto skorzystać z istniejących możliwości, choćby tylko po to, by stworzyć precedens i potem skuteczniej powoływać się na przepis dotąd praktycznie martwy.

Według informacji Katarzyny Szymańskiej-Borginion, KE zamówiła już u ekspertów od unijnego prawa specjalne opracowanie, by zbadać warunki ew. wsparcia przyszłych członków w staraniach o zniesienie wiz. Raport będzie gotowy najwcześniej za 2 miesiące.

08:15