Za uporczywe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia (tzw. stalking) będzie grozić kara nawet 10 lat więzienia. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj nowelizację kodeksu karnego.

Według nowych przepisów za stalking będzie można ukarać osobę, która poprzez uporczywe nękanie wzbudza u ofiary poczucie zagrożenia lub "istotnie narusza jej prywatność". Za nękanie sąd będzie mógł uznać wykonywanie licznych telefonów do ofiary, wysyłanie jej sms-ów, śledzenie, ale też obdarowywanie ofiary prezentami, których ona sobie nie życzy.

Do 3 lat więzienia będzie grozić również osobom wykorzystującym wizerunek pokrzywdzonego lub inne jego dane osobowe w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej lub osobistej, np. przez zamawianie na jego koszt towarów oraz tworzenie - bez jego wiedzy - kont osobistych na portalach społecznościowych, podszywając się pod taką osobę.

Nowelizacja przewiduje karę do 10 lat więzienia, jeśli sprawca nękania doprowadzi poszkodowanego do próby samobójczej. Ściganie sprawców stalkingu będzie następowało na wniosek osoby pokrzywdzonej.