Większość Polaków - 60 procent - deklaruje, że ich rodziny nie mają żadnych oszczędności. 45 procent przyznaje, że ich gospodarstwa domowe są obciążone długami - wynika z najnowszego badania CBOS. Co dziesiąta rodzina ma zaległości w opłatach za czynsz, wodę, prąd i telefon.

Posiadanie oszczędności deklaruje dwie piąte Polaków. Wśród badanych, którzy stwierdzili, że ich rodziny żyją bardzo biednie - nie starcza im na podstawowe potrzeby - lub skromnie - muszą żyć bardzo oszczędnie - tylko co dziesiąty deklaruje posiadanie jakichkolwiek oszczędności. Wśród najzamożniejszych - tych, którzy nie muszą oszczędzać na wydatkach, a nawet mogą sobie pozwolić na pewien luksus - to niemal trzy czwarte (74 procent).

45 procent badanych deklaruje, iż ich rodziny mają do spłacenia jakieś raty, pożyczki, długi lub kredyty, przy czym 5 procent twierdzi, że ma kłopoty z regulowaniem tych należności. Najrzadziej zadłużone są osoby starsze (29 procent) oraz rolnicy (32 procent).

Sam fakt zadłużenia nie świadczy o sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Zadłużenie wśród rodzin, które żyją biednie, jest niemal równie częste jak to notowane wśród badanych określających warunki swoich gospodarstw domowych jako dobre lub bardzo dobre (47 proc. w stosunku do 40 proc.) - czytamy w CBOS. Zasadnicza różnica polega na tym, jakie obciążenie te długi i kredyty stanowią dla różnego typu gospodarstw domowych. Mniej więcej co czwarta uboga rodzina obciążona jakimiś długami ma problemy z ich spłacaniem (14 procent wobec 47 procent zadłużonych ubogich gospodarstw domowych). Wśród najbogatszych nikt nie zgłaszał problemów z regulowaniem należności wynikających z zadłużenia.

Zdecydowana większość badanych deklaruje, że jest zadłużona w bankach (87 procent). Co dziesiąty twierdzi, że ktoś z gospodarstwa domowego zaciągnął pożyczkę lub kredyt w instytucji innej niż bank. Co ósmy (12 procent) pożyczył pieniądze w zakładzie pracy lub zakładowej kasie samopomocy. Tyle samo (12 procent) zapożyczyło się u członków rodziny, przyjaciół, znajomych lub sąsiadów.

Co dziesiąty Polak ma zaległości w płaceniu rachunków

Badanie pokazało, że gospodarstwo domowe co dziesiątego badanego (10 procent) ma zaległości w opłatach za czynsz, wodę, elektryczność, telefon itp. Nieco ponad połowa z nich (6 procent) stopniowo spłaca wynikające z tego zadłużenie, ale 4 procent twierdzi, że ma kłopoty z uregulowaniem tych należności.

Problemy z regulowaniem należności wynikających z bieżących zobowiązań - takich jak opłaty za czynsz czy opłaty licznikowe - deklaruje co trzeci badany określający warunki materialne swojej rodziny jako złe (33 procent), przy czym połowa z nich (17 procent) twierdzi także, iż ma problemy z uregulowaniem powstałych zaległości.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 6-12 marca 2014 roku na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(MRod)