Tylko 20 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przyjęto do połowy wakacji na całodobowy numer interwencyjny w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Numer (32) 200 21 71 działa w ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2010" od 25 czerwca do 3 września.

W akcji biorą udział wszystkie służby, które dbają o bezpieczny wypoczynek, m.in. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, policja czy sanepid.

Do 30 lipca do katowickiej stacji sanitarno-epidemiologicznej zgłoszono 619 turnusów, z których korzystało 27 398 dzieci. Sanepid przeprowadził 237 kontroli, które pozwalają stwierdzić, że organizatorzy dobrze przygotowali obiekty wypoczynkowe do sezonu 2010 - nieprawidłowości stwierdzono tylko w niespełna 4 proc. skontrolowanych miejsc wypoczynku.

Inspektorzy nałożyli 10 mandatów karnych na łączną kwotę 1840 zł. Sanepid odebrał też trzy zgłoszenia interwencyjne, ale tylko jedno z nich - dotyczące podania dzieciom spleśniałego pieczywa - potwierdziło się podczas kontroli. W czasie pierwszego miesiąca wakacji stwierdzono tylko 20 zachorowań uczestników wypoczynku - głównie na ospę i anginę, a także 18 urazów i wypadków - złamań i skręceń. Stwierdzono także jedno ognisko zatrucia pokarmowego o nieustalonym pochodzeniu - zachorowało 22 uczestników.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach do 2 sierpnia skontrolował 273 autobusy, 200 kontroli dotyczyło przewoźników krajowych. W 26 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne, które zakończono nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej. Jednocześnie nałożono 25 mandatów karnych na kierowców. 28 skontrolowanych autobusów, czyli ok. 14 proc., było niesprawnych technicznie.

W początkowym okresie wakacji - od 20 czerwca do 20 lipca - w województwie śląskim utonęło 12 osób - to trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2009 r., kiedy utonęły cztery osoby.

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przeprowadziły na terenie województwa śląskiego 126 kontroli obiektów w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. PSP wydała m.in. 25 decyzji w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Kuratorium Oświaty w Katowicach opracowało informator dla rodziców, opiekunów, wychowawców oraz organizatorów wypoczynku pt.: "Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży". Podczas wakacji kuratorium udziela porad dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, podejmuje interwencje w tej sprawie, wydaje zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku organizatorom wypoczynku oraz organizuje bezpłatny wypoczynek dla dzieci i młodzieży pochodzących z najuboższych rodzin województwa.