Ministerstwo sprawiedliwości chce, by warszawski prokurator wytłumaczył się ze swojej zgody na wyjazd za ocean Lwa Rywina – twierdzi Życie Warszawy”. Zwolniony z aresztu producent jedzie do USA na miesiąc.

Posiedzenie w sprawie zgody na miesięczny pobyt Lwa Rywina w USA odbyło się w połowie grudnia. Sąd uznał, że producent może odzyskać paszport i od 20 stycznia do 21 lutego przebywać za oceanem.

"Na posiedzeniu był prokurator, który nie zgłosił sprzeciwu. Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego zaprezentował takie stanowisko, skoro wcześniej prokuratura protestowała przeciwko przedterminowemu zwolnieniu Rywina z więzienia" ¬- powiedział gazecie wysoki rangą urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości.

Według informacji "Życia Warszawy", ministerstwo rozważa nawet postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora. Może się ono zakończyć ukaraniem albo uniewinnieniem pracownika. Wszystko jednak będzie zależeć od tego, jak uzasadni swoją decyzję. Brak sprzeciwu nie spodobał się kierownictwu resortu.