Dwujęzyczna strona prezentuje sylwetki i losy ponad stu Polaków, którzy ratowali Żydów podczas drugiej wojny światowej. Portal będzie na bieżąco uzupełniany o nowe postacie. Został zainaugurowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich.

w pierwszej kolejności mają znaleźć się świadectwa i sylwetki żyjących Sprawiedliwych, później opublikowane mają zostać portrety i historie osób zmarłych.

Materiały prezentowane na portalu będą na bieżąco uzupełniane, zaś organizatorzy portalu wciąż oczekują na informacje i świadectwa osób, które podczas wojny ratowały Żydów.

Z zamierzeniach organizatorów portal ma być nie tylko podstawowym źródłem informacji o polskich Sprawiedliwych, ale także miejscem informacji i koordynacji działań na ich rzecz. Obok materiałów historycznych i archiwalnych, dokumentów i osobistych pamiątek, na portalu mają być również prezentowane projekty edukacyjne, inicjatywy społeczne, publikacje, prace naukowe i działalność artystyczna.

Wedle ogłaszanych co roku danych Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem do stycznia 2008 roku tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata zostało uhonorowanych 22 tys. 216 osób, z których ponad 6 tys. to Polacy.