Spór na linii ministerstwo finansów - ministerstwo zdrowia. Jacek Rostowski odmówił podpisania planu finansowego NFZ. Projekt został jednak wcześniej zaakceptowały przez szefa resortu zdrowia i sejmowe komisje. "Mamy różnicę zdań" - ocenia Sławomir Neumann, wiceszef resortu zdrowia.

Minister finansów uważa, że dotacja z budżetu na leczenie nieubezpieczonych, czyli przede wszystkim dzieci, jest źle wyliczona przez ministerstwo zdrowia i za wysoka - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM Sławomir Neumann, wiceszef resortu zdrowia.

Procedura mówi o tym, że minister finansów ma prawo tego nie zatwierdzić, minister zdrowia zatwierdza mimo to, i ten plan jest dzisiaj obowiązujący dla Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast z ministrem zdrowia nadal dyskutujemy, bo to jest kwestia budżetu i zapisów budżetowych - twierdzi Neumann.

Plan finansowy NFZ pozytywnie zaopiniowały sejmowe komisje: zdrowia i finansów publicznych, podpisał go minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, jednak by mógł on być realizowany wymagana jest akceptacja ministra finansów. Zgodnie z ustawą minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów, powinni zatwierdzić plan finansowy Funduszu do 14 sierpnia.

W planie przewidziano nominalny wzrost środków na świadczenia w stosunku do pierwotnego planu na 2013 r. o ponad  412,9 mln zł. Pieniądze te na finansowanie świadczeń przeznaczy centrala NFZ. Natomiast dla każdego z oddziałów wojewódzkich przewidziano środki na takim samym poziomie jak w planie na 2013 r.

Ujęte w projekcie planu koszty ogółem NFZ to ponad 67 mld zł, są one wyższe o ponad 240,9 mln zł od planowanych przychodów - ponad 66,8 mld zł. Jest to związane z koniecznością przeznaczenia części środków z funduszu zapasowego na świadczenia opieki zdrowotnej tak, aby nakłady w 2014 roku na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach Funduszu nie były niższe niż w roku poprzednim.