Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział reformę szpitali. Projekt o modernizacji szpitalnictwa trafi do konsultacji. Zakłada on między innymi, że nadzór właścicielski nad szpitalami będzie sprawować Agencja Rozwoju Szpitalnictwa. "Chcemy bardzo sprofesjonalizować zarządzanie szpitalnictwem" - mówił Niedzielski na konferencji prasowej.

Projekt ustawy reformującej polskie szpitalnictwo trafia do konsultacji społecznych. Ma dopasować szpitale do potrzeb zdrowotnych kraju oraz poprawić ich kondycję finansową. Czuwać nad tym będzie Agencja Rozwoju Szpitalnictwa.

"Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień zapisze się w historii szpitalnictwa w Polsce. Dzisiaj uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa. Dziś przedstawimy publicznie do konsultacji projekt ustawy, która - mam nadzieję - będzie swoistą konstytucją szpitalnictwa w Polsce, bo będzie na długie lata określała zasady funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce, zasadę ich restrukturyzacji, zasady tego jak szpitalnictwo w Polsce będzie modernizowane" - podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak mówił, projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa zawiera "zestaw regulacji, który ma doprowadzić do tego, że system szpitalnictwa będzie m.in. w lepszej kondycji finansowej".

"Chcemy bardzo sprofesjonalizować zarządzanie szpitalnictwem" - dodał minister. Podkreślił, że to główne założenie tego projektu.

"Będziemy chcieli sprofesjonalizować kadrę zarządzającą. Wprowadzimy wymóg egzaminu państwowego, aby zarządzać tak dużą i kompleksową jednostką, jak szpital. Tutaj nie można opierać się na intuicji, to musi być dobrze przygotowany menadżer" - wyjaśnił Niedzielski.

Kolejnym elementem - jak wskazał minister zdrowia - jest kwestia zdefiniowana na nowo zasad funkcjonowania sieci.

"To jest naturalna konsekwencja tego, że porządkując cały system szpitalnictwa, musimy także uporządkować zasady funkcjonowania sieci szpitali w Polsce" - podkreślił.

Poinformował, że zmiany, które w tym zakresie zostaną dokonane, "będą przede wszystkim brały pod uwagę fakt, że będziemy wycofywali się stopniowo lub zmniejszali skalę finansowania ryczałtowego".

Wyjaśnił, że "państwo polskie ma już środki na to, aby płacić za nadwykonania i realizowane kontrakty".

Niedzielski poinformował, że projekt zostanie poddamy długim konsultacjom.

"Mam nadzieję, że w wyniku konsensusu ten projekt dotrze i trafi do Sejmu i przez Sejm przejdzie, definiując na nowo, na wiele lat, zasady funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce" - podkreślił.