Powszechny Zakład Ubezpieczeń nie podwyższy składek ubezpieczenia komunikacyjnego OC w związku z wejściem w życie od 1 października tzw. podatku Religi - oświadczyła Agata Rowińska, prezes spółki.

Taryfy pozostaną bez zmian w wyniku biznesowej analizy największego polskiego ubezpieczyciela. Rowińska powiedziała, że obecne decyzje PZU dotyczą sytuacji, w której ryczałt dla Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi 12 proc. składki OC.

Od poniedziałku za leczenie ofiar wypadków drogowych płacą ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego OC. To konsekwencja tegorocznej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Ubezpieczyciele muszą wpłacać na rzecz NFZ ryczałt wynoszący 12 proc. składki z komunikacyjnego OC. W następnych latach wysokość ryczałtu może się zmienić.

Większość ubezpieczycieli ostrzegało, że wejście w życie "podatku Religi" będzie oznaczało konieczność podwyższenia stawek komunikacyjnego OC nawet do 18 procent.