Ewakuacja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Z powodu ulatniającego się gazu budynek musiało opuścić kilkuset pracowników i petentów. Pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy jednej osobie z objawami podtrucia.

W tej chwili Straż Pożarna sprawdza okoliczne budynki w celu znalezienia źródła wycieku gazu. Początkowo strażacy sądzili, że gaz wydobywa się z rozszczelnionej instalacji gazowej wewnątrz urzędu, ale pogotowie gazowe wykluczyło taką możliwość.