Wielka konferencja Polsko-Amerykański Most Innowacji po raz pierwszy odbywa się we Wrocławiu. To wydarzenie dla osób pasjonujących się rozwojem technologii i współpracy nauki z biznesem.

Od marzenia do działania daleka droga. To trudne i ryzykowne zajęcie, ale niezwykle pasjonujące. Podczas konferencji chcemy to udowodnić i pokazać, że warto to robić. Wystąpią ludzie, którzy odnieśli sukces, m.in. 20 prezesów spółek technologicznych, którzy podzielą się swoim doświadczeniem - mówi jedna z organizatorek Patrycja Radek.

Dzięki grantowi z ambasady USA udało się zaprosić amerykańskich panelistów doświadczonych w rozwijaniu start-upów i na swoim przykładzie opowiedzą, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie system transferu technologii jest niezwykle rozwinięty.

Tworzymy platformę, która łączy środowisko akademickie, naukowe i biznes pomiędzy naszymi krajami. Dzisiaj wymieniamy się wiedzą, kontaktami i doświadczeniem. Warsztaty mają na celu naukę wystąpień publicznych oraz tego jak prowadzić biznes i szukać sponsorów. To wymiana polsko-amerykańskich doświadczeń i kontaktów - mówi Amy Steinmann z amerykańskiego konsulatu w Krakowie.

Uczestnicy wezmą udział w 10 warsztatach. Będą to warsztaty z zakresu rozwijania sieci kontaktów czy rozwijania własnej marki poprzez wykorzystanie sieci społecznościowych, trenowanie umiejętności prezentacji oraz szkolenia dotyczące pozyskania środków na projekty z Unii Europejskiej - mówi Patrycja Radek.

Celem warsztatów jest wskazanie kierunku do działania dla osób, które dopiero stawiają kroki w branży innowacji oraz nauka umiejętności tzw. miękkich - ale zarazem bardzo ważnych.

Technologia to gra zespołowa. Pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych, zarządzamy dużymi budżetami. Należy to robić rozsądnie i dodatkowo motywować ludzi. Tych zadań które przed nami stoją jest wiele, a warsztaty mają ułatwić poradzenie sobie z problemami - zaznacza Radek.

Nowością będą moderowane sesje networkingowe, na których uczestnicy zachęcani będą do rozmów, wymiany kontaktów oraz nawiązaniu wspólnych relacji na linii biznes - nauka.

Udział w konferencji mogą wziąć studenci, naukowcy, specjaliści oraz sponsorzy, którzy zajmują się dofinansowaniem projektów na rozwój technologii.

Wydarzenie potrwa do 10 maja.


Opracowanie: