W tym roku funkcjonariusze służb podległych MSWiA, czyli policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze BOR, dostaną po mniej więcej 200 złotych podwyżki - zdecydował rząd, wydając we wtorek rozporządzenia w tej sprawie.

Regulacje te powinny przyczynić się do podniesienia satysfakcji z pełnionej służby przez funkcjonariuszy i mają stanowić dodatkowy czynnik motywacyjny do jej podejmowania - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu po posiedzeniu Rady Ministrów.

Uposażenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i policji wzrosną o 5 procent w stosunku do roku 2015. Podwyżki dla blisko 150 tysięcy funkcjonariuszy zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku. Łącznie zaplanowano na nie w budżecie prawie 400 milionów złotych.

Wysokość przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy podległych MSWiA, podobnie jak w innych służbach i w wojsku, określana jest przez wielokrotność tzw. kwoty bazowej. Jej wysokość jest co roku zapisywana w ustawie budżetowej, natomiast mnożnik określany jest przez Radę Ministrów.

Zgodnie z projektami rozporządzeń, kwoty podwyżek wyniosą: 202 złote dla policjantów (102 tysiące etatów), 203 złote dla strażników granicznych (15 tysięcy etatów), 210 złotych dla funkcjonariuszy BOR (2 tysiące etatów) i 198 złotych dla strażaków (30 tysięcy etatów). Tym samym przeciętne miesięczne uposażenie ma wzrosnąć: w BOR z 4500 do 4700 złotych, w Straży Granicznej z 4400 do 4600 złotych, w policji z 4300 do 4500 złotych, a w Państwowej Straży Pożarnej z 4200 do 4400 złotych.

Pod koniec zeszłego roku MSWiA zapowiadało również projekt ustawy modernizacyjnej służb, która ma przewidywać m.in. dodatkowe środki na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych policji, SG, PSP i BOR.

(edbie)