Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy zamrażającą ceny energii przez cały 2019 r. m.in. dla gospodarstw domowych, mikro i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów, poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy zamrażającą ceny energii przez cały 2019 r. m.in. dla gospodarstw domowych, mikro i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów, poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.
Elektrownia węglowa Pomorzany w Szczecinie / Marcin Bielecki /PAP

8 miliardów złotych zostanie w kieszeniach Polaków

Podpisanie przez prezydenta nowelizacji oznacza, że przez cały 2019 rok ceny nie wzrosną dla ponad 15 milionów gospodarstw domowych. Zapis dotyczy też 1000 szpitali, ponad 61 tysięcy instytucji sektora finansów publicznych - w tym samorządów,  prawie 2 milionów mikrofirm i 57 tysięcy małych przedsiębiorstw.  Dzięki tej ustawie wszyscy odbiorcy energii elektrycznej zaoszczędzą do końca 2019 roku 8 miliardów złotych, podało Ministerstwo Energii.

Rekompensaty dla dostawców energii

Spółki obrotu - sprzedawcy energii, którzy po 1 lipca będą dostarczać energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogły ubiegać się o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Przewidziano, że spółki sprzedawcy będą mogli ubiegać się u prezesa URE o określenie indywidualnych kosztów, używanych do określenia wysokości wypłaty kwoty różnicy ceny. Z uzasadnienia wynika, że rozliczenie I półrocza 2019 r. ma nastąpić na takich zasadach, jakie przewidują obowiązujące w tym czasie przepisy, czyli ustawa przed zmianą.

Zmiany w przepisach na zakupu samochodów elektrycznych lub wodorowych

Nowelizacja zamrażająca ceny energii zmienia też przepisy ustawy o biopaliwach, dotyczące wsparcia zakupu samochodów elektrycznych lub wodorowych. Lista uprawnionych do jego otrzymania ma zostać rozszerzona o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Obecne przepisy mówią jedynie o przedsiębiorcach lub JST. Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych, w tym wysokość dotacji, określi Minister Energii w rozporządzeniu.