W ciągu najbliższej doby rzeki w województwach małopolskim i podkarpackim mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, a nawet stany alarmowe. IMGW ostrzega przed lokalnymi zalaniami i podtopieniami.

Podniesie się poziom wody w zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu oraz na innych bezpośrednich dopływach Wisły na Podkarpaciu.

Natomiast w Małopolsce znacznie przybędzie wody w zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoki i na innych bezpośrednich dopływach Wisły.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca szczególną ostrożność w czasie przebywania i biwakowania nad brzegami rzek.