Ponad 9 tysięcy kartonów papierosów bez akcyzy odkryli funkcjonariusze Straży Granicznej w ciężarówce z Litwy, zatrzymanej nad ranem do kontroli drogowej w Budzisku w województwie podlaskim. W tym roku jest to jeden z największych przemytów udaremnionych przez pograniczników na wewnętrznej granicy UE.

Ciężarówkę zatrzymano w Budzisku w ramach rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze zainteresowali się dokumentacją ładunku, a potem nim samym. W ten sposób odkryli 9216 kartonów papierosów w oryginalnie zapakowanych i zafoliowanych pudłach od akcesoriów meblowych. Wartość kontrabandy oszacowano na około 700 tysięcy zł. Kierowca został zatrzymany. Nie przyznaje się do przemytu. Twierdzi, że nie wiedział, co wiezie.

Przed wejściem Polski i Litwy do strefy Schengen w Budzisku było przejście graniczne. Mimo, że obecnie nie ma tam już kontroli paszportowych i celnych, to w strefie przygranicznej grupy mobilne zarówno Straży Granicznej jak i celników dokonują wyrywkowych kontroli.