"Orzeł Biały" to najmłodsza organizacja skupiająca na Ukrainie osoby polskiego pochodzenia. Została założona we Lwowie i ma pomagać uczniom i studentom poznawać kulturę, historię i język polski. Związek ma połączyć Polaków, którzy do tej pory nie byli zaangażowani w innych organizacjach.

"Orzeł Biały" jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku od 20 do 40 lat. Ci ludzie nie mieli okazji się wcześniej spotykać i rozmawiać ze swoimi rówieśnikami po polsku, teraz mają taką szansę mówiąc nawet łamaną polszczyzną - tłumaczy prezydent związku Sergiei Łukjanenko.

W siedzibie związku w centrum Lwowa już można zapisywać się na kurs wiedzy o Polsce. Ludzie uczą się o polskich królach, rozbiorach, wielkich bitwach, odbudowie wolnej Polski po latach niewoli i świętach narodowych. Chcemy także pomagać obywatelom Ukrainy, którzy maja polskie korzenie uzyskać kartę Polaka - dodaje Sergiei Łukjanenko.

Organizacja planuje również odszukiwać rodziny rozdzielone w czasie wysiedleń. Okazuje się, że nadal są takie rodziny, które nie znają miejsca pobytu swoich krewnych w Polsce i na Ukrainie.

Związek zamierza także współpracować z polskimi uczelniami wyższymi. Chce stworzyć bazę danych o kierunkach na których mogliby studiować ludzie mieszkający na Ukrainie. Zawierałaby ona zestaw potrzebnych dokumentów dla przyszłych studentów i warunki rekrutacji. Dzisiejszy Lwów, jak wynika z danych spisu powszechnego przeprowadzonego w 2001 roku, to 700-tysięczna metropolia, w której Polacy stanowią mniej niż 1procent ludności.