Premier Beata Szydło wręczyła akty powołania 16 nowym wojewodom. Są oni przedstawicielami Rady Ministrów w województwie.

Premier Beata Szydło wręczyła akty powołania 16 nowym wojewodom. Są oni przedstawicielami Rady Ministrów w województwie.
Premier Beata Szydło (C) wręczyła, 8 bm. akty powołania 16 nowym wojewodom /Radek Pietruszka /PAP

Wojewodą dolnośląskim został Paweł Hreniak, kujawsko-pomorskim - Mikołaj Bogdanowicz, lubelskim - Przemysław Czarnek, lubuskim - Władysław Dajczak, łódzkim - Zbigniew Rau, małopolskim - Józef Pilch.

Urząd wojewody mazowieckiego obejmie - Zdzisław Sipiera, opolskiego - Adrian Czubak, podkarpackiego - Ewa Leniart, podlaskiego - Bohdan Paszkowski, pomorskiego - Dariusz Drelich, śląskiego - Jarosław Wieczorek, świętokrzyskiego - Agata Wojtyszek, warmińsko-mazurskiego - Artur Chojecki, wielkopolskiego - Zdzisław Hoffmann, zachodniopomorskiego - Piotr Jania.

Jesteście państwo przedstawicielami rządu. Będziecie państwo mieli wielkie zadanie, ale i też wielką odpowiedzialność. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, z tego, że naszym zadaniem jest dobrze wypełniać obowiązki, które zostały nam powierzone - powiedziała Beata Szydło podczas uroczystości powołania nowych wojewodów.

Premier podkreśliła, że wymaga tego, aby nowi wojewodowie kierowali się dewizą, która przyświeca jej rządowi, czyli: "praca, pokora i służenie obywatelom".

Musimy wszyscy mieć świadomość, że przed nami bardzo dużo ważnych, ale też i niełatwych zadań do podjęcia. Rząd konsekwentnie realizuje program, z którym szliśmy w wyborach, który został przyjęty przez obywateli, który ma być realizowany(...) Państwo dołączacie w tej chwili do naszej drużyny - powiedziała Szydło.

Podkreśliła, że zadaniem wojewodów będzie nie tylko reprezentowanie rządu, ale również obecność wśród ludzi. Wasza praca ma polegać nie tylko na tym, żeby wypełniać urzędnicze powinności. Musicie być wśród obywateli słuchać ich, rozmawiać i im służyć, i pochylać się nad każdą, nawet najdrobniejszą sprawą, z którą do was trafią. Urzędy wojewódzkie muszą stać otworem dla obywateli - zaznaczyła premier.

Mówiła też o potrzebie współpracy władz wojewódzkich z samorządami.

(mal)