Dziennikarz RMF FM Michał Rodak został wyróżniony Zieloną Gruszką - nagrodą Małopolskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Nagroda jest przyznawana za szczególne osiągnięcia dziennikarskie.

Nagroda Zielonej i Złotej Gruszki stanowi formę szczególnego wyróżnienia dziennikarzy prasy, radia i telewizji z terenu południowej Polski przyznawaną rokrocznie na pamiątkę ukazania się pierwszej polskiej gazety "Merkuriusz Polski" wydanej w Krakowie.

W tym roku laureatem Zielonej Gruszki został dziennikarz RMF FM Michał Rodak. Jak uzasadniła swoją decyzję kapituła, nagrodę przyznano za

Cytat

sumienną i rzetelną prace przy publikacjach, mających na celu pokazanie pasji i piękna gór, popularyzowanie i promowanie turystyki i sportu wysokogórskiego. Za rzetelność i dokładność w doborze informacji, które towarzyszą nam na falach radiowych w życiu codziennym regionu, kraju i świata.

W laudacji prezes radia RMF FM Tadeusz Sołtys podkreślił, że to wyjątkowe wyróżnienie. Łatwo jest nagrodzić kogoś, kto występuje na antenie, kto ma znane nazwisko. Ale to jest praca zespołowa i dzięki takim ludziom jak Michał to radio jest w tym miejscu, w którym jest. Dziękuję ci Michał za to, że codziennie zadajesz sobie pytanie fundamentalne w dziennikarstwie: dlaczego? - mówił.

Złotą Gruszkę przyznano Szymonowi Jadczakowi z Wirtualnej Polski, a Honorową Gruszkę odebrał z kolei Witold Ślusarski - twórcą pierwszego w Polsce prowadzonego na żywo, lokalnego magazynu publicystyczno-informacyjnego "Co niesie dzień", autor słuchowisk radiowych, pisarz.

Nagrody Zielonej, Złotej i Honorowej Gruszki przyznaje każdorazowo Kapituła Nagrody złożona z Laureatów Nagrody Złotej Gruszki, oraz Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie, za szczególne osiągnięcia dziennikarskie, mające walor odkrywczości i świeżości bezkompromisowego spojrzenia na aktualne problemy polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne ujmowane w formie warsztatowo nienagannej.