90 proc. uczniów, którzy przystąpili do matury, uzyskało świadectwa dojrzałości. 15 proc. z nich skorzystało z tzw. amnestii - poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko na konferencji prasowej w Warszawie.

Najlepiej egzamin maturalny zdali absolwenci liceów ogólnokształcących (96 proc. zdało). W technikach świadectwa dojrzałości uzyskało 82 proc., w liceach profilowanych 81 proc., w liceach uzupełniających 58 proc., a w technikach uzupełniających 54 proc. maturzystów.

Lepiej poszło dziewczętom (91 proc. z nich zdało), niż chłopcom (88 proc.). Podobnie jak w ubiegłym roku, najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie szkół w największych miejscowościach - miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 91 proc. maturzystów uzyskało świadectwa. Na wsiach było to średnio 79 proc.

Do egzaminu w tym roku przystąpiło około 420 tys. osób. Najczęściej wybieranymi przedmiotami były geografia i wiedza o społeczeństwie. Spośród języków obcych największym zainteresowaniem cieszył się angielski. Łącznie maturzyści zdawali ok 1,5 mln egzaminów pisemnych i ponad 800 tys. ustnych.

Aby zdać maturę trzeba było uzyskać pozytywny wynik (co najmniej 30 proc. punktów) z trzech egzaminów pisemnych i dwóch ustnych. Pisemnie trzeba było zdać: język polski, język obcy nowożytny i wybrany przedmiot z listy przygotowanej przez CKE. Ustnie trzeba było zdać język polski i język obcy nowożytny.