Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła czuje się niewinny i nie zgadza się z zarzutami postawionymi mu przez prokuraturę. Śledczy zarzucają samorządowcowi niedopełnienie obowiązków służbowych.

Niedopełnienie obowiązków służbowych - taki zarzut prokuratura postawiła członkowi zarządu krajowego PO Andrzejowi Bule, który jest marszałkiem województwa opolskiego. Zdaniem śledczych marszałek wiedział, że jeden z podległych mu pracowników w godzinach pracy w urzędzie świadczył usługi doradcze na rzecz prywatnych podmiotów oraz zataił dochody w oświadczeniach majątkowych, a mimo to nic z tym nie zrobił - poinformował Onet.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze potwierdziła, że prowadzi śledztwo przeciwko Bule.

Zdaniem prokuratury, Andrzej B., zajmujący kierownicze stanowisko w Departamencie Ochrony Środowiska, pozyskiwał informacje dotyczące m.in. interpretacji norm i zasad programu operacyjnego czy stopnia zaawansowania interesujących go projektów, przekazując je beneficjentom. "Wpływał również na pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie projektów, w celu szybkiego i pomyślnego załatwienia wniosków reprezentowanych przez siebie w sposób nieformalny beneficjentów" - dodaje prokurator Krzysztof Świątek w rozmowie z Onetem.

Andrzej Buła podczas piątkowej konferencji prasowej w Opolu podkreślił, że czuje się niewinny i chce, aby w tej sprawie były podawane jego pełne dane osobowe, a nie inicjały.

W wydanym oświadczeniu podkreślił, że nie zgadza się z postawionymi zarzutami. "W mojej ocenie są one pozbawione podstaw faktycznych i prawnych" - napisał Buła.

Samorządowiec przypomniał, że funkcję marszałka województwa opolskiego pełni od końca 2013 r. Natomiast według prokuratury sprawa dotyczy lat 2007-2014. "Mogę z całą stanowczością podkreślić, że nie dochodziły do mnie żadne sygnały świadczące o wykonywaniu działalności gospodarczej przez jednego z urzędników wbrew zakazom wynikającym z ustawy o pracownikach samorządowych" - napisał marszałek.

Wskazał przy tym, że oświadczenia majątkowe oraz o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej złożone przez tego urzędnika "nie budziły wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności".

"Działalność pracownika badały służby państwowe: CBA, Urząd Skarbowy w Opolu oraz Prokuratura Okręgowa w Opolu i żadna z tych instytucji nie dopatrzyła się jakichkolwiek uchybień" - napisał samorządowiec.

Buła podkreślił też w oświadczeniu, że uważa, iż w "świetle stanu faktycznego oraz posiadanej przez niego wiedzy, postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".