Marsz Niepodległości znowu jest zgromadzeniem cyklicznym. Wojewoda mazowiecki podpisał wniosek stowarzyszenia – dowiedział się reporter RMF FM Mariusz Piekarski.

Decyzja nie mogła być inna. Jeżeli ktoś spełnia wszystkie kryteria wymagane ustawą, to taka rejestracja jest konieczna - mówił Konstanty Radziwiłł.

Warszawski ratusz podnosił jednak, że jeden z warunków cykliczności marszu nie został spełniony. Impreza musi odbywać się bowiem trzy lata z rzędu, a rok temu sąd podtrzymał zakaz prezydenta Warszawy. Marsz był, ale nielegalny.

Zdaniem wojewody to nie ma znaczenia. Byli ludzie w samochodach, byli pieszo. Mamy w tym zakresie, żeby nie było żadnej wątpliwości, potwierdzenie policji, która stwierdza, że takie wydarzenie miało miejsce - zaznaczył. 

Decyzja wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła - która ma obowiązywać przez trzy lata - oznacza, że narodowcy będą mieli pierwszeństwo przed innymi manifestacjami zgłoszonymi na 11 listopada, nawet jeśli zostały zarejestrowanie wcześniej.

To kolejne postanowienie o przyznaniu Marszowi Niepodległości statusu wydarzenia cyklicznego wydane przez wojewodę mazowieckiego. Pierwszy wniosek został rozpatrzony pozytywnie w 2017 roku. Status przyznano na cztery lata. Gdy decyzja wygasła, na dotychczasowej trasie demonstracji zgromadzenie zgłosiła grupa "14 Kobiet z Mostu". Dzisiejszy podpis wojewody oznacza jednak, że pierwszeństwo do manifestowania swoich poglądów 11 listopada będą mieli narodowcy.

Prezydent Warszawy chce zablokować Marsz Niepodległości

Marsz Niepodległości, jako element świętowania obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz demonstracja przywiązania do polskiej tradycji i patriotyzmu, zainicjowały Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny. Od 2011 organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Prezes Stowarzyszenia Masz Niepodległości ogłosił, że tegoroczna demonstracja odbędzie się pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż".

Rok temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - posiłkując się opinią sanepidu - nie wydał zgody na organizację Marszu Niepodległości. Sąd odrzucił odwołanie organizatorów. Trzaskowski zapowiedział w tym roku podobny wniosek.

Zakaz innych zgromadzeń

Zgodnie z Prawem o zgromadzeniach "wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń, biorąc w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń".

Ponadto - zgodnie z ustawą - jeżeli wojewoda wydał zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w którym miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o zgromadzeniu cyklicznym wydaje decyzję o zakazie organizacji innego zgromadzenia.