Zator śniegowy utworzył się na Pilicy w Sujelowie w Łódzkiem. Poziom wody przekracza stan alarmowy. Służby ostrzegają przed lokalnymi podtopieniami.