Prodziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik ocenia, że nawet połowa studentów pierwszego roku może nie przejść sesji zimowej. Stąd pomysł, by uruchomić jeszcze raz nabór na uczelnię - pierwszy rok z drugiego naboru rozpocząłby naukę w drugim semestrze.

Wszystkiemu winien jest niski poziom edukacji w szkołach średnich. Studenci po szkołach średnich nie są przygotowani do studiowania. To brak matematyki na maturze - twierdzi prodziekan Jóźwik. Na studentów pierwszego roku padł blady strach: