Tylko do końca października funkcjonował będzie oddział pediatryczny w szpitalu im. Korczaka w Łodzi. Od 5 listopada dzieci z chorobami układu pokarmowego, czy zapaleniem płuc będą leczone na oddziale alergologii i interny dziecięcej szpitala im. Kopernika. Powodem jest remont budynku.

Powiększony oddział w szpitalu Kopernika będzie liczył 30 łóżek, czyli ponad dwa razy więcej niż w placówce im. Korczaka. Mali pacjenci oddziału dziecięcego są już stopniowo wypisywani do domów - tłumaczy Adriana Sikora rzecznik szpitala im. Kopernika. Gdy oddział będzie pusty, będziemy potrzebować dwa, trzy dni przerwy na transport sprzętu medycznego i oddział ruszy w głównym budynku szpitala Kopernika przy ul. Pabianickiej. Część lekarzy z oddziału pediatrycznego "Korczaka" będzie pracować na połączonym, większym oddziale - dodaje rzeczniczka.

Z kolei w grudniu oddział neurologii dziecięcej ze szpitala im. Korczaka zostanie przeniesiony do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łagiewnikach. Tam będzie też działać poradnia neurologiczna. Natomiast poradnie: logopedyczna i pulmonologiczna już działają w szpitalu im. Kopernika, a poradnie dziecięce w specjalnościach: gastroenterologia, okulistyka i leczenie zeza prowadzone są przez nowych usługodawców po tym, gdy NFZ rozpisał nowe konkursy.

Na terenie szpitala Korczaka, w wyremontowanych już budynkach, zostają izba przyjęć oraz oddziały dziecięce: chirurgii i otolaryngologii. Będą działały też poradnie: szczepień ochronnych, otolaryngologiczna i chirurgiczna dla dzieci oraz audiologiczna. Remont ma skończyć się za 2 lata w czerwcu.