Janusz Lewandowski z Platformy Obywatelskiej został przewodniczącym jednej z najważniejszych komisji Parlamentu Europejskiego - komisji budżetowej. Był jedynym kandydatem i został wybrany przez aklamację.

Być może jest to najbardziej wymagające stanowisko w tym parlamencie - powiedział po zatwierdzeniu jego kandydatury. Podziękował za okazane mu zaufanie i wyraził nadzieję na zgodną współpracę całej komisji.

Lewandowskiego zgłosiła Europejska Partia Ludowa-Europejskich Demokratów.

Lewandowski był ministrem przekształceń własnościowych w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Hanny Suchockiej.