​Najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu przedstawimy listy Kukiz’15 do Parlamentu Europejskiego, a od poniedziałku będą szczegóły założeń programowych - powiedział PAP lider Kukiz’15 Paweł Kukiz. Wśród propozycji ruchu są m.in. walka z korupcją i reforma instytucji unijnych.

W rozmowie z PAP Kukiz zapytany, kiedy poznamy listy ruchu Kukiz’15 do Parlamentu Europejskiego, odpowiedział: "Najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu".

To nie listy są najważniejsze, ale program - podkreślił. Dodał, że od poniedziałku będzie przedstawiał na swoim profilu na Facebooku szczegóły dotyczące realnych działań na rzecz zmian w Europie, które zostały wypracowane przez Kukiz'15 razem ze współpracownikiem ugrupowania włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd.

Wśród propozycji jest punkt, który brzmi: "Uczciwa Europa - walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną". Jak powiedział PAP, przykładem jest tu ustawa antykorupcyjna, którą Kukiz’15 zaprezentował w lutym w Sejmie. Projekt wzorowany na przyjętej w grudniu we Włoszech ustawie przewiduje zakaz pracy oraz zakaz zajmowania funkcji w instytucjach publicznych osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Ponadto osoby skazane za przestępstwa korupcyjne byłyby pozbawione możliwości biernego prawa wyborczego oraz miałyby zakaz dożywotniego ubiegania się o zamówienia publiczne.

Inny punkt to "Głęboka reforma instytucji unijnych - wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego". W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie m.in. Komisja Europejska i kilka jeszcze innych instytucji, które są instytucjami arystokracji brukselskiej, niedemokratycznymi, tylko takimi bardzo władczymi, bardzo autorytarnymi, mają większe znaczenie niż Parlament Europejski, który jest jednak instytucją demokratyczną - powiedział Kukiz. Należy wzmocnić instytucje demokratyczne kosztem tych instytucji stworzonych dla brukselskiej arystokracji, która się trzyma między sobą dla jakichś partykularnych interesów - dodał.

Wśród innych propozycji znajduje się punkt o brzmieniu: Poza prawicę i lewicę - odrzucenie anachronicznych, sztucznych podziałów, praca na rzecz obywateli. Według Kukiza takie pojęcia "bardziej generują podziały niż służą obywatelom" i wykorzystywane są do wojen światopoglądowych. Wartością dla obywatela nie jest to, czy coś jest prawicowe czy lewicowe, tylko czy on ma poczucie bezpieczeństwa, godnego życia, bezpieczeństwa finansowego - to nie jest ani lewicowe, ani prawicowe - to jest wspólne - mówił.

Pozostałe propozycje Kukiz'15 kryją się pod hasłami: "Europa bliższa obywatelom - demokracja bezpośrednia i e-demokracja", "Poprawa jakości życia obywateli - zdrowie publiczne i ochrona środowiska", "Nowa przyszłość projektu Europa - współdziałanie przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości narodowej", "Przepływ osób i bezpieczeństwo - nowy model zarządzania ruchami migracyjnymi", "Sprawiedliwa Europa - ograniczenie wpływu rynków finansowych i ochrona gospodarki realnej", "Europejska jakość - ochrona produktów wytwarzanych w Europie i rozwój rolnictwa" oraz "Wiara w naszą przyszłość - tworzenie programów dla młodych Europejczyków".

W połowie lutego w Rzymie ogłoszono powstanie nowego sojuszu przed majowymi wyborami do PE. W skład nowej grupy wchodzą oprócz włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd i Kukiz'15, także chorwacka partia Żywy Mur, ruch Teraz z Finlandii i partia AKKEL z Grecji.

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała pięć komitetów wyborczych, w tym Kukiz'15, który złożył zawiadomienie do PKW jako pierwszy.

Termin rejestracji list kandydatów startujących wyborach do PE mija 16 kwietnia.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej UE wybory odbędą się w dniach 23-26 maja. Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.