Krzysztof Czabański (PiS) został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Informację taką przekazała zasiadająca w Radzie Joanna Lichocka (PiS). Kolejne posiedzenie zaplanowano na wtorek. Czabański został wybrany na pierwszym posiedzeniu Rady, zwołanym przez marszałka Sejmu.

Według Joanny Lichockiej, za kandydaturą Krzysztofa Czabańskiego były cztery osoby. Przeciwko był Juliusz Braun (zgłoszony przez PO). W pięcioosobowej Radzie, oprócz Czabańskiego, Lichockiej i Brauna, zasiada też Elżbieta Kruk (PiS) i Grzegorz Podżorny, zgłoszony przez klub Kukiz'15.

Joanna Lichocka poinformowała również, że kolejne posiedzenie Rady Mediów Narodowych zaplanowano na wtorek. Ma wtedy dojść do spotkania z władzami TVP, Polskiego Radia i PAP, które mają przedstawić stan spółek.

Rada Mediów Narodowych to nowa instytucja wprowadzona przez ustawę, która weszła w życie 7 lipca. Pięcioosobowa Rada, której kadencja ma trwać sześć lat, ma powoływać i odwoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP. Ustawa - od momentu powołania RMN - znosi podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r.

Według ustawy "niezwłocznie po dniu zebrania się Rady na pierwsze posiedzenie" minister Skarbu Państwa powinien zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenia spółek w celu dostosowania ich statutów do zmian wynikających z ustawy o RMN.

We wtorek władze mediów przedstawią RMN informację o stanie spółek

Chodzi o to, żeby Rada mogła się zapoznać z informacją, dosyć ogólną, na temat stanu tych spółek pod każdym względem: i finansowym, i programowym, i kadrowym, pewnych ocen zarządów i rad nadzorczych co do tego stanu, a także pomysłów na przyszłość, jeżeli coś wymaga poprawy, a na pewno wymaga - tłumaczy Krzysztof Czabański. Jak dodał, spotkanie ma mieć częściowo charakter informacyjny, a częściowo "zapoznawczy" i nie przewiduje na nim bardzo głębokiej dyskusji.

Te dyskusje i wnikliwy przegląd poszczególnych spółek zostawiamy sobie na sezon powakacyjny - tłumaczy. Czabański poinformował, że władze każdej ze spółek otrzymają 45 minut na prezentację przed Radą. Dodał, że spotkania z władzami 17 rozgłośni regionalnych odbędą się w późniejszym terminie. Pytany, czy widzi już w tej chwili konieczność podjęcia jakichś konkretnych decyzji czy dokonania zmian w mediach publicznych, odpowiedział, że będzie podejmować je cała Rada.

Jutro będziemy omawiali m.in. propozycje członków Rady na temat zadań na najbliższe miesiące i ułożymy sobie plan działania. (...) Takie decyzje być może będą zapadać, ale one muszą być skutkiem rozpoznania sytuacji - ocenił. Oprócz tego - według Czabańskiego - Rada zajmie się we wtorek sprawami organizacyjnymi, m.in. dotyczącymi funkcjonowania samej Rady.

Niezależnie od tego, kto jak głosował, liczę na bardzo dobrą współpracę merytoryczną w Radzie, a nie odgrywanie teatru na zewnątrz, tylko pracę w środku nad poprawą jakości mediów publicznych, bo to jest główne zadanie Rady. Żeby poprawić jakość tych mediów. Nic więcej. Nas nie interesuje polityka - twierdzi Krzysztof Czabański.

(ug)