"Organizacje pozarządowe i fundacje prowadzące świetlice terapeutyczne otrzymały z PFRON-u mniej pieniędzy niż wnioskowały. Naszym świetlicom grozi likwidacja" - poinformował prezes Fundacji im. św. Brata Alberta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Rodzice osób niepełnosprawnych podpisują się pod protestem i domagają się przywrócenia pełnego finansowania. PFRON odpowiada: otrzymaliśmy dużo więcej wniosków niż w 2018 roku, podejmowane są starania, aby dofinansowaniem objąć jak największą liczbę placówek.

Z rehabilitacji i terapii zajęciowej w dziewięciu świetlicach fundacji brata Alberta w całym kraju korzysta codziennie 185 osób niepełnosprawnych w wieku od 8 do 24 lat. Dofinansowanie na dalszą działalność świetlic fundacji zostało zmniejszone o 20 proc., czyli o 700 tys. zł w skali roku. Konkursy są ogłaszane co trzy lata, a to oznacza, że fundacji brakuje ponad 2 mln zł.

"Żal podopiecznych i ich rodziców"

Byliśmy spokojni. Spodziewaliśmy się, że w tym roku otrzymamy tyle samo lub kwotę zwiększoną o inflację. Stało się inaczej, dotację obcięto. Nikt nas nie uprzedził, że w tym roku może dojść do takiej sytuacji - mówił ks. Isakowicz-Zaleski. Najgorsze jest to, że jest to eksperyment na żywym organizmie, na placówkach działających od 18 lat. Będziemy musieli przygotować program naprawczy i wybrać świetlice, które idą do likwidacji. Żal podopiecznych i ich rodziców, którzy ułożyli już sobie życie, a jest zagrożenie, że od 1 kwietnia ich niepełnosprawne dziecko zostanie w domu - dodał.

Protest w obronie placówek

Rodzice osób niepełnosprawnych zamieścili w internecie protest, który podpisało prawie 300 osób z placówek związanych z Fundacją im. św. Brata Alberta w Chrzanowie, Radwanowicach, Lubinie, Chełmku, Libiążu, Krakowie, Trzebini, Otłoczynie, Jawiszowicach.

"Jeżeli (...) zabraknie świetlic terapeutycznych, to w naszych niewielkich miejscowościach nie ma żadnej innej alternatywy. Chcemy wiedzieć, dlaczego rząd i ministerstwo nie realizuje składanych obietnic pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Chcemy wiedzieć, dlaczego osobom niepełnosprawnym tak trudno żyje się w naszym kraju, zwłaszcza w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Chcemy wiedzieć, dlaczego prawa osób niepełnosprawnych nie są respektowane" - napisali rodzice.

PEFRON odpowiada

Rzecznik PFRON-u Judyta Syrek w komunikacie przekazanym PAP poinformowała, że PFRON co roku ogłasza konkursy na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, adresowane do organizacji pozarządowych. W 2018 r. ogłoszony został konkurs "Szansa - Rozwój - Niezależność", na którego realizację w 2019 r. zaplanowano 100 mln zł.

"Była to kwota porównywalna do konkursu w roku poprzednim, w ramach, którego Fundusz dofinansował 348 projektów. W pierwszym kwartale 2019 roku w konkursie +Szansa - Rozwój - Niezależność+ dofinansowaniem zostało już objętych 377 wniosków na łączną kwotę 142 mln 171 tys. zł, co oznacza, że PFRON zwiększył finansowanie projektów zgłoszonych w konkursie o ponad 42 mln zł" - napisała rzecznik.

Jak podkreśliła, PFRON zwiększył środki finansowe w ramach tego konkursu, "by objąć finansowaniem możliwie jak największą liczbę wniosków i pomóc jak największej liczbie osób niepełnosprawnych, które korzystają ze wsparcia oferowanego przez organizacje pozarządowe".

"Należy zaznaczyć, że proces podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu +Szansa - Rozwój - Niezależność+ nie został jeszcze zakończony. Planowane są dalsze decyzje o dofinansowaniu kolejnych wniosków z listy rezerwowej" - wskazała.

Jak podano w komunikacie, obecnie dofinansowaniem objętych zostało 160 wniosków dotyczących prowadzenia rehabilitacji ciągłej w placówkach, na łączną kwotę 58,6 mln zł, co pozwoliło objąć wsparciem ponad 15,5 tys. osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie na liście rezerwowej są jeszcze 64 placówki, które łącznie wnioskują o 25,8 mln zł. Placówki te zapewniają rehabilitację 1338 osobom.

"Podejmowane są starania, by dofinansowaniem objąć jak największą liczbę placówek. W związku z powyższym podjęta została decyzja o finansowaniu na poziomie 80 proc. wnioskowanych kwot, dzięki czemu wsparcie uzyskało 25 proc. więcej placówek" - brzmi komunikat.

Odnosząc się do sytuacji Fundacji im. św. Brata Alberta, poinformowano, że wnioski fundacji znalazły się wśród pozytywnie zakwalifikowanych w ramach konkursu "Szansa - rozwój - niezależność", a fundacja "otrzymała zapewnienie finansowania na poziomie 2 mln 590 tys. zł dla wszystkich 185 podopiecznych, co zapewnia wsparcie dla tych osób".