Prawie 200-letnia kopalnia Wieczorek w Katowicach przechodzi do historii. Polska Grupa Górnicza przekazała majątek zakładu Spółce Restrukturyzacji Kopalń. To oznacza stopniową likwidację.

Powód likwidacji kopalni jest jeden: kończy się tam węgiel. To, co jeszcze zostało, będzie wydobywane od strony kopalni Murcki - Staszic. To możliwe dzięki specjalnemu, podziemnemu połączeniu obu zakładów.

Na pewno nie będzie zwolnień - mówi Tomasz Głogowski z PGG.

W "Wieczorku" pracowało około 1500 osób. Zdecydowana większość będzie teraz zatrudniona w sąsiedniej kopalni Murcki - Staszic. Pozostali znajdą pracę albo w SRK, albo w innych kopalniach PGG. Część osób będzie mogła też skorzystać z przysługujących im odpraw.

Od najbliższego wtorku przeniesieni pracownicy zaczną już pracę w nowych zakładach.

SRK przejmuje od PGG ponad 40 km podziemnych wyrobisk, trzy szyby oraz ponad 400 budynków i obiektów znajdujących się na powierzchni.

Bezpośrednio w sąsiedztwie kopalni Wieczorek znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych Katowic. To unikatowe, ponad 100-letnie robotnicze osiedle Nikiszowiec.

(j.)