Z pięciu różnych lokalizacji pod jeden adres przeprowadzili się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. To ułatwienie dla nich i dla mieszkańców – wiele spraw będą mogli załatwić w jednym miejscu – przy ul. Wita Stwosza 7. Wprowadziło się tam także Centrum Organizacji Pozarządowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zmienił swoją siedzibę. 170 pracowników MOPS przeniosło się z pięciu różnych punktów (m.in. z ul. Jagiellońskiej, ul. Francuskiej i ul. Wojewódzkiej) do budynku przy ul. Wita Stwosza 7. MOPS zajmuje tam 95 pomieszczeń biurowych. Nie zmieniły się natomiast lokalizacje Terenowych Punktów Pomocy Społecznej MOPS w dzielnicach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zyskał dziś nową siedzibę, można powiedzieć - nową twarz. W pomaganiu drugiemu człowiekowi ważne jest, by oprócz wartości merytorycznych, zadbać też o wymiar zewnętrzny tej pomocy - mówi Anna Trepka, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Aby pomagać skutecznie, musimy też zadbać o warunki, w jakich tę pomoc niesiemy. Jestem przekonana, że nowa, duża, przestronna i co ważne dostępna dla każdego, siedziba katowickiego MOPS-u, będzie ważnym elementem skutecznej pomocy tym mieszkańcom, którzy jej potrzebują i szukają - dodaje dyrektorka.

Budynek jest wyposażony w wiele udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchowymi m.in. w nowoczesną windę, szerokie korytarze i ergonomiczne pomieszczenia oraz wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się biura pierwszego kontaktu. W tym miejscu jest również Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W obiekcie znajduje się też pomieszczenie dla matki z dzieckiem wyposażone w przewijak dla niemowląt. W budynku zostały wydzielone także pomieszczenia do indywidualnej pracy z klientem, gdzie mieszkaniec Katowic w komfortowych warunkach może przy współpracy naszych pracowników rozwiązywać swoje problemy - Anna Trepka podkreśla, że katowiczanie mogą liczyć m.in. na wsparcie psychologiczne, pedagogiczne czy prawne.

Do budynku przy ul. Wita Stwosza 7 wprowadziło się też Centrum Organizacji Pozarządowych. Stowarzyszenie "Most", które do tej pory prowadziło działalność COP przy ul. Kopernika 14, poprowadzi również drugą siedzibę COP - przy ul. Wita Stwosza. Wsparciem Centrum zostanie objętych ponad 200 organizacji pozarządowych, a samo COP będzie oferowało nie tylko dostęp do sal konferencyjno-warsztatowych, kuchni i kawiarenki, ale także doradztwo specjalistyczne i szkolenia, spotkania integracyjne, sieciowanie i animowanie oraz wsparcie dla nowych organizacji.

Nowe miejsce COP jest przestronne i pozwala na prowadzenie zajęć dla mieszkańców Katowic w różnym wieku. Chcemy to miejsce wykorzystywać do realizacji nowych projektów, by jeszcze bardziej angażować mieszkańców w działania społeczne - mówi Sonia Rzeczkowska, prezeska zarządu Stowarzyszenia "Most". Będziemy nie tylko utrzymywać wysoki poziom oferowanego wsparcia, ale też rozszerzymy działalność COP, oferując nowe formy pomocy, takie jak pakiety promocyjne, pakiety rozwojowe czy indywidualne wsparcie specjalisty ds. rozwoju NGO - dodaje.