Ponad 13 tysięcy złotych grzywny ma zapłacić Adam B. - jeden z uczestników głośnych "obchodów urodzin Hitlera", zorganizowanych w ubiegłym roku w lesie w Wodzisławiu Śląskim przez stowarzyszenie "Duma i Nowoczesność". Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze i został uznany za winnego propagowania faszyzmu, a także nielegalnego posiadania broni. Prokuratura kończy natomiast śledztwo, w którym podejrzanych jest jeszcze sześciu uczestników "obchodów" ku czci Hitlera.

Akt oskarżenia przeciwko Adamowi B. prokuratura skierowała do sądu w lipcu. Mężczyzna odpowiadał w osobnym procesie, bo złożył wniosek o skazanie bez przeprowadzenia postępowania.

Złożył też wyjaśnienia korelujące ze stanem faktycznym - wyjaśniła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach prok. Joanna Smorczewska.

B. odpowiadał za "publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie 13 maja 2017 roku obchodów rocznicy urodzin przywódcy Adolfa Hitlera", w trakcie których pochwalano i afirmowano jego rządy. Został również oskarżony o nielegalne posiadanie broni: pistoletu i 16 sztuk amunicji.

Prok. Smorczewska podała, że Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim wymierzył Adamowi B. grzywnę w wysokości 440 stawek po 30 złotych i orzekł przepadek broni. Oskarżony został także obciążony kosztami procesu w wysokości 7200 złotych.

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu (Śląskim) wskazał, że wniosek prokuratora o skazanie oskarżonego jest zasadny, albowiem w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wina i okoliczności popełnienia przez oskarżonego zarzucanych mu przestępstw nie budzą wątpliwości - zaznaczyła rzeczniczka.

W śledztwie prowadzonym pod nadzorem gliwickiej prokuratury przez katowicką delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest jeszcze sześciu podejrzanych. Obecnie trwają końcowe czynności, po których do sądu skierowany zostanie akt oskarżenia.

"Urodziny Hitlera" w lesie. Płonąca swastyka, tort w barwach flagi III Rzeszy

Postępowanie jest pokłosiem styczniowego materiału "Superwizjera" TVN24, w którym m.in. na nagraniach wykonanych ukrytą kamerą pokazano "obchody" urodzin Adolfa Hitlera, zorganizowane w 2017 roku w lesie w Wodzisławiu.

Na nagraniach widać m.in. rozwieszone na drzewach flagi ze swastykami i "ołtarzyk" ku czci Hitlera z jego czarno-białą podobizną oraz wielką drewnianą swastyką nasączoną podpałką do grilla, która po zmroku zostaje podpalona. Widać również uczestników spotkania ubranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastów "za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" oraz częstowanie tortem w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy.

Wszyscy podejrzani w tej sprawie usłyszeli zarzuty propagowania nazistowskiego ustroju poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów 128. rocznicy urodzin przywódcy Rzeszy Niemieckiej, w trakcie których afirmowano te rządy, prezentowano i wykorzystywano emblematy, nagrania i teksty oraz inne gesty nawiązujące do symboliki nazistowskiej.

Podczas przeszukań w mieszkaniach zatrzymanych znaleziono m.in. mundury, flagi, odznaki, naszywki i publikacje o symbolice nazistowskiej.


(e)