W życie wchodzi nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nowe przepisy pozwalają m.in. na wprowadzanie ograniczeń sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00-6:00. Ustawa reguluje także kwestie związane ze spożywaniem napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Od teraz można to robić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Za picie „pod chmurką” będzie grozić grzywna w wysokości 100 złotych.

W życie wchodzi nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nowe przepisy pozwalają m.in. na wprowadzanie ograniczeń sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00-6:00. Ustawa reguluje także kwestie związane ze spożywaniem napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Od teraz można to robić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Za picie „pod chmurką” będzie grozić grzywna w wysokości 100 złotych.
Zdjęcie ilustracyjne /Monika Kamińska /RMF FM

Dzięki nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nowe możliwości zyskują samorządy. Rady gmin będą mogły między innymi ustalić ograniczenia nocnej (w godzinach od 22 do 6) sprzedaży alkoholu. Ograniczenia mają obowiązywać na terenie całej gminy lub jedynie w wybranych jednostkach pomocniczych, czyli m.in. dzielnicach czy osiedlach.

Możliwe będzie również ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminy będą decyzyjne w przypadku punktów sprzedaży, ale też m.in. barów czy pubów.

Co ciekawe, "w miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowe, maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych są ustalane po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów" - czytamy.

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

Znowelizowana ustawa wciąż nie precyzuje definicji "miejsca publicznego", w którym do tej pory zabronione było spożywanie alkoholu. W rzeczywistości oznaczało to, że konsumenci nie do końca wiedzieli, gdzie można pić alkohol, a gdzie jest to zabronione. Mandatem mogliśmy być ukarani za łamanie zakazu np. na ulicach, placach czy w parkach. Nie obowiązywało to jednak na bulwarach.

W zmienionej ustawie wskazano, że alkohol można spożywać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Nie można zatem robić tego "pod chmurką", za co będzie grozić grzywna w wysokości 100 złotych. Jeśli mandat nie zostanie opłacony w terminie 7 dni, sprawa ma trafiać do sądu.

Gmina może jednak wprowadzić odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, "jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi".

Imprezy masowe

Nowelizacja wprowadza także zmiany w kwestii organizacji imprez masowych. Alkohol będą mogły sprzedawać i podawać klientom tylko te podmioty, które posiadają jednorazowe zezwolenie.

(ł)