Sześć osób zostało zatrzymanych w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem trumnami. Łączna kwota wystawionych przez zatrzymanych nierzetelnych faktur wyniosła ponad 10 mln zł - poinformowały Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuratura Krajowa.

Rozbicie grupy to efekt śledztwa prowadzonego przez CBŚP, KAS i Prokuraturę Krajową. Z ustaleń śledczych wynika, że przedstawiciele firm wystawiali nierzetelne faktury w obrocie wyrobami funeralnymi, w tym trumnami. Policjanci zatrzymali do sprawy 6 podejrzanych - mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz.

Podejrzanych 25 stycznia zatrzymali funkcjonariusze z katowickiego Zarządu CBŚP i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymań dokonano na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.


1,3 mln zł trzymane m.in. w... pudełku po butach

U jednego z zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnej walucie w kwocie niemal 1,3 mln zł, które ukryte były m.in. w pudełku po butach.

Dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że podejrzani - zdaniem śledczych - brali udział w łańcuszkowej fikcyjnej sprzedaży wyrobów funeralnych, w tym trumien, dokumentując obrót tym towarem poprzez wystawienie fikcyjnych faktur VAT. Faktury te następnie służyły do sporządzenia nierzetelnych deklaracji VAT i wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku.

"Sprawcy doprowadzili również do zaniżenia należnego Skarbowi Państwa podatku VAT. Łączna wartość wystawionych nierzetelnych faktur VAT wynosiła ponad 10 mln zł, a w wyniku działania grupy przestępczej Skarb Państwa mógł ponieść szkodę w kwocie około 2 mln zł" - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Łącznie podejrzani usłyszeli 21 zarzutów. "Część podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów. Wobec wszystkich zatrzymanych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego" - wyjaśniła prokuratura.