"Stan i warunki w Domu Poselskim odbiegają od współczesnych standardów. Dlatego Kancelaria Sejmu rozważa remont budynków za ok. 240 mln zł lub wybudowanie nowego obiektu za kwotę około 242 -285 mln zł" - powiedziała szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

Warunkami jakie panują w Domu Poselskim w środę zajmowała się komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych.

Dom Poselski mieści się w budynku F oddanym do użytku w 1989 r. oraz w budynku E z 1994 roku. Z hotelu sejmowego korzysta 210 posłów i 51 senatorów.

Agnieszka Kaczmarska podkreśla, że stan techniczny pokojów jest kiepski. Jej zdaniem odbiegają one od współczesnych standardów. Szefowa Kancelarii Sejmu wskazywała w tym kontekście m.in. na węzły sanitarne, małą powierzchnię pokojów, wąskie drzwi wejściowe i nieszczelne okna oraz problemy z siecią Wi-Fi. Zaznaczyła jednocześnie, że owszem na przestrzeni lat były prowadzone remonty i prace modernizacyjne.

Remont? A może...

Jak mówiła Agnieszka Kaczmarska, w Kancelarii Sejmu opracowano dwie koncepcje "w celu poprawy warunków pracy i bytowania" posłów i senatorów.

Pierwsza to remont budynków E i F - m.in. powiększenie pokojów, wymianę okien i termomodernizację. Ten plan nie pozwala na nadbudowę budynku i stworzenie garażu podziemnego. Jak powiedziała Agnieszka Kaczmarska, koszt remontu według szacunku z 2015 r. to 240 mln zł. Czas realizacji remontu obliczono na około 6-8 lat.

Drugi wariant rozważany przez Kancelarię Sejmu, to rozbiórka istniejących budynków i budowa nowego obiektu hotelowo-biurowego.

Całkowita powierzchnia nowego budynku wynosiłaby 30 tys. metrów kwadratowych, w części hotelowej znalazłoby się 400 pokojów dla posłów i senatorów o powierzchni po około 27 m kw., dwa większe apartamenty to około 90 metrów kwadratowych i 17 apartamentów średnich po około 54 m kw., 25 pokojów gościnnych po około 14 m kw. i trzy pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Basen, kawiarnia oraz kaplica

W budynku miałby powstać basen, kawiarnia oraz kaplica, a pod budynkiem miałby się znajdować garaż z 250 miejscami. Koszt rozbiórki starych budynków i wybudowania nowych szacowany jest na około 285 mln zł, a czas inwestycji przewidywany jest na około 65 miesięcy.

Kancelaria Sejmu rozważa również wariant budowy obiektu o pięciu kondygnacjach "nad poziomem 0" i jednej podziemnej, ale bez garażu podziemnego. Szacowany koszt to 242 mln zł, a czas wykonania - 60 miesięcy.

Posłowie komisji - bez względu na poglądy polityczne - zgodnie krytykowali stan i warunki w Domu Poselskim. Mówili, że w żartach pojawia się określenie "standardu akademikowego". Zwracali uwagę m.in na nieszczelne okna, cienkie ściany i "labirynt" korytarzy.

Zarówno poseł KO Tomasz Głogowski, jak i poseł PiS Krzysztof Tchórzewski mówili, że bardziej racjonalny wydaje się wariant zburzenia starych budynków i postawienia nowego obiektu.

Tomasz Rzymkowski (PiS) proponował, aby prace komisji zakończyły się jasnym stanowiskiem, które zostanie przedłożone Prezydium Sejmu.

Szef komisji Kazimierz Smoliński (PiS) zapewnił, że komisja jeszcze wróci do sprawy Domu Poselskiego.