Bezpłatne porady prawne oferuje lubelski magistrat. W 14 punktach zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta będzie można skorzystać z pomocy prawników wskazanych przez izbę adwokacką. Wystarczy tylko wcześniej umówić się telefonicznie lub przez stronę internetową.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa, czy mediacji mogą skorzystać ci, których nie stać na taki wydatek, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nikogo nie zatrudniły. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie. 

Wizytę należy umówić wcześniej za pośrednictwem strony internetowej np.ms.gov.pl otwiera się w nowej karcie lub telefonicznie w godzinach 7:30-15:30, dzwoniąc pod numer 81 466 12 10

Punkty działają przez 5 dni w tygodniu. Każdy po 4 godziny dziennie, ale w różnych porach - informuje Małgorzata Mach-Dudek, dyrektor wydziału organizacji urzędu miasta. Między 8:00-12:00, 12:00-16:00, czy 16:00-20:00 - tak, aby mieszkańcy mieli szansę umówić się w dogodnej dla nich porze - dodała. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w danej sprawie, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
  • nieodpłatną mediację;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

W 2021 roku udzielono łącznie blisko 5,6 tys. porad. Najczęściej dotyczyły one prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego. Więcej informacji z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, w tym lokalizacja punktów, znajduje się na stronie lublin.eu.

Opracowanie: