5 pocisków haubicznych i 9 artyleryjskich z czasów drugiej wojny światowej znaleźli saperzy w piwnicy w jednej z częstochowskich kamienic. Niewybuchy, które nie miały zapalników, znalazł w budynku w centrum miasta, jeden z lokatorów. Z kamienicy ewakuowano 39 mieszkańców.

Niebezpieczne znalezisko trafi na poligon. Z informacją o niewybuchach zadzwonił na policję właściciel mieszkania, który przeglądał pokoje i piwnicę po byłych lokatorach. Policja ustala teraz kto zgromadził kolekcję pocisków.