O północy zakończyła się kampania przed wyborami parlamentarnymi. Aż do niedzieli, do godz. 20:00, gdy zamknięte zostaną lokale wyborcze, obowiązuje cisza wyborcza.

Czy strony internetowe będą poddawane takiej samej kontroli jak inne media? Wiadomo, że od północy nie można publikować żadnych treści agitacyjnych na rzecz jakiegokolwiek komitetu wyborczego, nie można też zamieszczać sondaży. czytaj więcej

Od północy do zakończenia głosowania w niedzielę zakazane jest podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych, sondaży i wyników wyborów. Zakazana jest również wszelka forma agitacji wyborczej. Nie można zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów, manifestacji, wygłaszać przemówień, rozdawać ulotek, zawieszać plakatów.

Cisza wyborcza powinna trwać również w Internecie. Nie powinny się tam ukazywać żadne nowe materiały – sondaże, przemówienia.

Zgodnie z ordynacją wyborczą ten, kto w czasie ciszy wyborczej poda wyniki przedwyborczych sondaży, podlega karze grzywny od 500 tys. do 1 mln złotych. Grzywna grozi również za prowadzenie agitacji wyborczej.