Dziś wchodzą w życie przepisy umożliwiające budowę domów jednorodzinnych do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Takie budynki mają być wolnostojące, z maksymalnie dwiema kondygnacjami, zbudowane w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Dziś wchodzą w życie przepisy umożliwiające budowę domów jednorodzinnych do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Takie budynki mają być wolnostojące, z maksymalnie dwiema kondygnacjami, zbudowane w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.
Zdj. ilustracyjne /shutterstock /Shutterstock

Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów. Do zgłoszenia konieczne będzie dołączenie dodatkowych oświadczeń o tym, że: planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy oraz że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 m kw. w uproszczonym trybie musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku trzeba będzie, tak jak do tej pory, uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Gmina będzie miała 21 dni na wydanie decyzji.

Zgodnie z przepisami, liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m kw. powierzchni działki. To ma gwarantować, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Według zapowiedzi resortu rozwoju pod koniec stycznia będą ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze projekty domu do 70 m kw. W II kwartale przyszłego roku projekty budowlane przeznaczone do wielokrotnego zastosowania zostaną za darmo udostępnione w specjalnie utworzonym serwisie na stronach www.gov.pl.

Również dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Rozporządzenie to określa jednolity wzór wniosku. Dzięki temu każdy będzie mógł z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo (dostępnej pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl) złożyć cyfrowo wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, bez konieczności odwiedzania urzędu lub poczty. Wniosek zawierać będzie też wskazówki dot. prawidłowego wypełnienia oraz załączania wymaganych dokumentów.