Studencie, chcesz dostawać stypendium? - musisz założyć sobie konto w narzuconym banku. Taki właśnie warunek postawiono żakom Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W takiej sytuacji postawiono kilka tysięcy młodych ludzi. Interes banku jest oczywisty. Ale pozostaje pytanie, dlaczego chodzi o jeden tylko bank. Chodziło rzekomo o to, aby studentom zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania ich kont. Formalny przetarg został zaakceptowany po opinii samorządu. Oczywiście warunkiem było to, że te usługi będą zmonopolizowane. Studenci nie zgadzają się z tą decyzją. Ponieważ zmusza ona osoby posiadające rachunki w innych bankach do założenia konta w tym jednym, konkretnym banku. Zdaniem żaków lepiej jest, gdy studenci mają możliwość wyboru. Niepokorni studenci, którzy nie założą sobie konta w narzuconym banku, będą mogli odbierać stypendium ale... w postaci czeku.

19:15