Do Sądu Okręgowego w Siedlcach trafił wniosek o umorzenie śledztwa wobec Dejana S., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa byłego prezydenta tego miasta Wojciecha Kudelskiego. Taką informację przekazała siedlecka prokuratura.

"Prokurator wystąpił o umorzenie postępowania z uwagi na stwierdzoną niepoczytalność podejrzanego w chwili popełnienia opisanego wyżej czynu" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Jak zaznaczono "w ocenie biegłych - w zakresie zarzuconego czynu podejrzany miał całkowicie zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i możliwość pokierowania swoim postępowaniem".

"Ponadto biegli stwierdzili, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż podejrzany popełni ponownie czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości" - podkreślili śledczy. "Z uwagi na to prokurator wniósł o zastosowanie wobec Dejana S. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, a nadto o utrzymanie w mocy tymczasowego aresztowania podejrzanego i przedłużenie stosowania tego środka zapobiegawczego na dalszy czas oznaczony" - przekazała prokuratura.

Zgodnie z art. 31 par. 1 Kodeksu karnego niepoczytalność podejrzanego w momencie popełnienia czynu, stanowi okoliczność wyłączającą jego odpowiedzialność karną.


Były prezydent Siedlec Wojciech Kudelski został zaatakowany 1 kwietnia przed godz. 8. Nożownik zadał mu cios nożem w okolice nadbrzusza po stronie lewej, powodując ranę o głębokości ok. 15 centymetrów. Samorządowiec, który obecnie jest radnym sejmiku wojewódzkiego reprezentującym PiS, z obrażeniami ciała trafił do szpitala i przebył operację; 7 kwietnia opuścił szpital.