Szefowa Związku Polaków na Białorusi przyjeżdża do Polski na rozmowę z Lechem Kaczyńskim. To tylko przystanek w jej drodze do Brukseli, gdzie ma rozmawiać o represjach stosowanych wobec Polaków. Prezydent zaprosił Borys do Polski tydzień temu.

We wtorek Lech Kaczyński wysłał list do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki w sprawie ostatnich wydarzeń na Białorusi.

W poniedziałek milicja białoruska zatrzymała 40 działaczy nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków. Wśród nich byli m.in. szefowa ZBP Andżelika Borys, wiceprezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, prezes Rady Naczelnej Andrzej Poczobut. Borys została skazana na karę grzywny: ponad milion białoruskich rubli. Trzem innym czołowym działaczom ZBP wymierzono po 5 dni aresztu.

Wszyscy zatrzymani w poniedziałek działacze chcieli wziąć udział w rozprawie sądowej dotyczącej Domu Polskiego w Iwieńcu, który władze białoruskie chcą przekazać lojalnemu wobec Mińska kierownictwu ZBP ze Stanisławem Siemaszką na czele.