Ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na Dolnym Śląsku wydał wieczorem IMGW. Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami wydano dla Podlasia, Warmii i Mazur. Dla większości województw wydano też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązuje w południowych powiatach województwa dolnośląskiego. Natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW wydało dla województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Oblodzenie nawierzchni dróg po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu występuje w województwach: świętokrzyskim, śląskim, północno-zachodniej części małopolskiego, opolskim, dolnośląskim, zachodniej części łódzkiego, wielkopolskim, lubuskim, zachodniej części mazowieckiego, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim.

Na Podlasiu oraz wschodniej części Warmii i Mazur IMGW wydało ostrzeżenie w związku z roztopami.

Jak wyjaśnia Instytut, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane warunki sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza natomiast, że występujące zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne oraz - podobnie jak w przypadku ostrzeżenia pierwszego stopnia - stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.