W Senacie pojawi się poprawka do budżetu przeznaczająca 20 mln zł na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - poinformowała premier Beata Szydło. "Nie widzę powodów, dlaczego nie miałaby być przyjęta" - dodała.

W Senacie pojawi się poprawka do budżetu przeznaczająca 20 mln zł na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - poinformowała premier Beata Szydło. "Nie widzę powodów, dlaczego nie miałaby być przyjęta" - dodała.
remier Beata Szydło podczas spotkania z mediami na terenie Kopalni Jaźwica w Chęcinach /Piotr Polak /PAP

Dziś podczas konferencji prasowej w Chęcinach (świętokrzyskie) dziennikarze pytali premier Beatę Szydło o poprawkę PiS do budżetu przeznaczającą 20 mln zł na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Klub będzie zgłaszał poprawki w Senacie. Taka poprawka ma się pojawić. Jeśli będzie poprawką, która jest przygotowana zgodnie z zasadami finansów i prawem, nie widzę powodów, dlaczego nie miałaby być przyjęta - powiedziała.

W Sejmie przed głosowaniem nad budżetem, które zaczęło się w czwartek ok. 23.30, marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że wycofana została poprawka PiS przeznaczająca 20 mln zł na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił z kolei w Sejmie, że poprawka została wycofana, ponieważ nie był to dobry sposób znalezienia pieniędzy na wsparcie szkoły.

To powinny być pieniądze z resortu ministra (nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława) Gowina - podkreślił. Dopytywany, dodał, że nie wie, jak to zostanie rozstrzygnięte, ale "z pewnością szkoła zasługuje na to, by ją wesprzeć".

Chwilę później na Twitterze na sugestie szefa klubu PiS odpowiedział resort nauki: "Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym nie daje podstaw do udzielania dotacji na wydatki majątkowe dla uczelni niepublicznej".

W czwartek poprawkę pozytywnie zaopiniowała komisja finansów publicznych. Poprawka przewidywała obcięcie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o 20 mln zł. Połowa tej kwoty miała dotyczyć dotacji i subwencji w tzw. pozostałych zadaniach w zakresie kultury, a połowa - wydatków na teatry.

Uzyskane w ten sposób oszczędności miałyby być przeznaczone na wydatki majątkowe i bieżące w rezerwie celowej "Środki na realizację zadań Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu"