7 kolejnych osób zamieszanych w tzw. ośmiornicę bis zatrzymali funkcjonariusze łódzkiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Grupa jest podejrzana o wyłudzenia podatku VAT. Na fikcyjnych transakcjach Skarb Państwa stracił ok. 1,2 mln złotych. Do tej pory zarzuty w sprawie „ośmiornicy bis" postawiono 81 osobom.

Zatrzymani to przedstawiciele i pełnomocnicy firm, którzy stali się ogniwem w łańcuszku spółek obracających fikcyjnym towarem, istniejącym często tylko na papierze.

Przedsiębiorcy fałszowali faktury, znacznie zawyżając ich wartość, następnie wysyłali towar na eksport i na tej podstawie wyłudzali zwrot nienależnego podatku. ABW szacuje, że firmy należące do zatrzymanych uszczupliły Skarb Państwa na ponad milion złotych, znacznie więcej bo ponad 70 milionów wynoszą straty spowodowane działalnością całej „ośmiornicy bis”.

Jak poinformował rzecznik prasowy delegatury ABW w Łodzi kpt. Wojciech Barański, ABW wraz z łódzką prokuraturą okręgową chcą niebawem zakończyć postępowanie. W tej chwili trwa współpraca ABW z Urzędami Kontroli Skarbowej z całej Polski, które prowadzą szczegółowe kontrole i szacują straty poniesione

przez Skarb Państwa. Po ich zakończeniu prokuratura będzie mogła sporządzić akt oskarżenia.

Foto: Archiwum RMF

16:45