18 osób zostało zatrzymanych dziś na terenie całego kraju przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wśród nich znalazł się wiceprezes Głównego Urzędu Statycznego. Wszyscy zostali zatrzymani w związku z przetargami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i GUS-ie.

Sprawa ma związek z przetargami na sprzęt i usługi teleinformatyczne realizowane przez Centrum Projektów Informatycznych dawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie CPI podlega Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji - przyp. red.) dla różnych urzędów.

CBA przeszukało w sumie do 48 miejsc w całej Polsce. Funkcjonariusze - jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter - byli między innymi w mieszkaniu byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Witolda Drożdża.

Wśród zatrzymanych jest między innymi naczelnik wydziału zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które również korzystały z usług Centrum Projektów Informatycznych. Oprócz urzędników zatrzymano także 15 przedstawicieli firm informatycznych, którzy zdaniem CBA mieli brać udział w korupcji przy przetargach. 

(mal, MKam)